Chào các bác, em đang sử dụng SignalR cho dự án Game online của mình, trong quá trình chạy test trên localhost, mọi thứ đều hoạt động bình thường, có điều khi deploy lên server IIS online thì server lại trả về lỗi 401 khi negotiate . Em đã thiết lập Anonymous Authentication và chọn Application pool identity, tuy nhiên lỗi vẫn còn đó , quá bế tắc nên em mạn phép lên diễn đàn nhờ các bác trợ giúp, mong các bác cho em cao kiến, em mất ăn mất ngủ 2 hôm nay rồi . Cảm ơn các bác!