trong qt embedded, nếu mình mún thay đổi mã phím của QWSServer::keymap để phù hợp với mã phím của thiết bị điều khiển từ xa thì phải làm thế nào vậy ?