Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: truy xuất dữ liệu của struct qua 1 hàm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2020
  Bài viết
  1

  Mặc định truy xuất dữ liệu của struct qua 1 hàm

  em có đoạn code để cấp phát động cho con trỏ B như thế này

  #include <iomanip>
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  using namespace std;
  struct DATHUC
  {
  int n;
  float heso;
  int muso;
  };
  DATHUC * Nhap()
  {
  DATHUC b;
  cin >> b.n;
  DATHUC *c = new DATHUC [b.n];
  for (int i = 0; i < b.n; i++)
  {
  cin >> c[i].heso;
  cin >> c[i].muso;
  }
  return c;
  }
  int main() {
  DATHUC* B; B = Nhap();
  // hàm xuất B//
  return 0;
  }

  Việc nhập vào số lượng phần tử (n), từng cặp hệ số (c.[i]heso) và mũ số (c.[i].muso) vẫn bình thường nhưng em muốn tạo hàm truy ngược lại số phần tử B cũng như để xuất ra từng cặp số thì như thế nào ạ?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  537

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tue_meme_lord Xem bài viết
  em có đoạn code để cấp phát động cho con trỏ B như thế này

  #include <iomanip>
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  using namespace std;
  struct DATHUC
  {
  int n;
  float heso;
  int muso;
  };
  DATHUC * Nhap()
  {
  DATHUC b;
  cin >> b.n;
  DATHUC *c = new DATHUC [b.n];
  for (int i = 0; i < b.n; i++)
  {
  cin >> c[i].heso;
  cin >> c[i].muso;
  }
  return c;
  }
  int main() {
  DATHUC* B; B = Nhap();
  // hàm xuất B//
  return 0;
  }

  Việc nhập vào số lượng phần tử (n), từng cặp hệ số (c.[i]heso) và mũ số (c.[i].muso) vẫn bình thường nhưng em muốn tạo hàm truy ngược lại số phần tử B cũng như để xuất ra từng cặp số thì như thế nào ạ?
  Khai báo b ở phạm vi global sẽ có thể truy cập độ dài qua b.n
  Còn các cặp số thì dùng B[i].heso ...
  struct DATHUC của bạn có vấn đề về logic lẫn bộ nhớ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  311

  Đa thức gì quái đản vậy?
  Theo toán, đa thức chỉ gồm số mũ lớn nhất (bậc của nó) và các hệ số cho từng bậc.
  ví dụ:
  10 + 2*x - 3*x^2 + 5*x^3
  thì bậc là 3, các hệ số là 10, 2, -3, 5

  Thiết kế struct với 2 phần tử. Phần tử thứ nhất là bậc (n). Phần tử thứ hai là một mảng float hoặc double. Mảng muốn cấp phát động hay cho sẵn 100 phần tử cũng được.
  Vẫn ví dụ trên thì ta sẽ có:
  struct DATHUC
  {
  int n;
  float hs[100];
  };
  n = 3
  hs[0] = 10, hs[1] = 2, hs[2] = -3, hs[3] = 5

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn