Các bác cho mình hỏi là mình có cách nào để 2 database khác host chia sẻ dữ liệu và cập nhật liên tục hay không, Vì mình có 1 VPS web server và 1 VPS Game Server, nhưng 2 vps này không thể sử dụng chung 1 database trên 1 host, mình đã cố tìm hiểu nhưng lại không có giải pháp nào, nên mình muốn hỏi giải pháp chia sẻ dữ liệu giữa 2 db , bác nào có hướng dẫn cho mình xin với ạ.