Chào các anh chị!
Tôi mới bắt đầu tìm hiểu về itextsharp nhưng khi chạy thì nó chứ báo lổi font chữ và không lấy được nội dung xin anh chị giúp đở.
có thể làm cho tôi một suorce đề mô luôn asp.net mvc razor

Cảm ởn đã xem tin

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		pdf.jpg
Lần xem:	1
Size:		43.7 KB
ID:		73019