Tôi không biết đăng vào mục nào đăng tạm vào đây nhờ các bạn giúp đỡ, giả sử mình muốn cấu hình wifi như sân bay nghĩa là trước khi sử dụng wifi mình phải nhập thông tin cá nhân hoặc trang giới thiệu,... rồi mới sử dụng wifi, giữa thiết bị phát sóng wifi và ngôn ngữ asp.net có làm được việc này không ?