Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Thắc mắc code nhập password

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2021
  Bài viết
  3

  Unhappy Thắc mắc code nhập password

  phiá dưới là code của e , đề là cho đoạn mật khẩu , nhâp sai thì nhâp lại nhưng k quá 3 lần , e đang bị rối chỗ nếu sai thì nhập lại và kiểm tra , đặt if sau chỗ nhập lại nhưng k đc , các ac chị giáo ...

  #include <iostream>
  #include <cstring>
  #include <string>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  int nhapmatkhau(char pass[100], int i)
  {


  cout<<"Nhap mat khau : ";

  char a=getch();
  while ( a!= 13 && a!= 10 && i<10)
  {
  if (a != 8 )
  {
  cout<<'*';
  pass[i++]=a;
  a=getch();
  }

  }
  pass[i] = '\0';
  cout<<endl;
  }
  int kiemtramatkhau(char pass[100],char password[100], int i)
  {


  while (i<3)
  {

  if(strcmp(pass,password) ==0)
  {
  cout<<"Mat khau dung!";
  break;
  }
  else
  {
  cout<<"Mat Khau Sai , moi nhap lai!\n";
  nhapmatkhau(pass,i);
  if(strcmp(pass,password) ==0)
  i++;

  }
  }
  }

  int main()
  {
  char password[]="123456789";
  char pass[100];
  int i=1;
  nhapmatkhau(pass,i);
  kiemtramatkhau(pass,password,i);

  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bui.quang.hung Xem bài viết
  phiá dưới là code của e , đề là cho đoạn mật khẩu , nhâp sai thì nhâp lại nhưng k quá 3 lần , e đang bị rối chỗ nếu sai thì nhập lại và kiểm tra , đặt if sau chỗ nhập lại nhưng k đc , các ac chị giáo ...
  trình bày sao cho dễ đọc:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <cstring>
  3. #include <string>
  4. #include <conio.h>
  5. using namespace std;
  6.  
  7. /*
  8.     i dùng để làm gì, nó bắt đầu có giá trị bằng bao nhiêu,
  9.     chuỗi trong c ( char str[len] ) đếm từ mấy?
  10. */
  11. int nhapmatkhau(char pass[100], int i){
  12.     cout<<"Nhap mat khau : ";
  13.    
  14.     char a=getch();
  15.         while ( a!= 13 && a!= 10  && i<10)
  16.         {
  17.             if (a != 8 )
  18.             {
  19.                 cout<<'*';
  20.                 pass[i++]=a;
  21.                 a=getch();
  22.             }
  23.        
  24.         }
  25.         pass[i] = '\0';
  26.     cout<<endl;
  27. }
  28. /*
  29.     ... chú thích về chức năng của hàm, ý nghĩa tham số ...
  30. */
  31. int kiemtramatkhau(char pass[100],char password[100], int i){
  32.     while (i<3)
  33.     {
  34.         if(strcmp(pass,password) ==0)
  35.         {
  36.         cout<<"Mat khau dung!";
  37.         break;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.             cout<<"Mat Khau Sai , moi nhap lai!\n";
  42.             nhapmatkhau(pass,i);
  43.             if(strcmp(pass,password) ==0)
  44.             i++;
  45.         }
  46.     }
  47. }
  48.  
  49. int main()
  50. {
  51.     char password[]="123456789";
  52.     char pass[100];
  53.     int i=1;
  54.     nhapmatkhau(pass,i);
  55.     kiemtramatkhau(pass,password,i);
  56.    
  57.     return 0;
  58. }

  c/c++ không bắt buộc căn dòng (space leader / indent), số lệnh trên dòng như vài ngôn ngữ lập trình khác, nhưng nên tập thói quen về nó.
  viết cốt đơn giản cũng nên có chú thích (comment), bằng ngôn ngữ người đọc thành thạo nhất (tiếng mẹ đẻ - mother language) là tốt nhất
  ...
  ..
  .

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn