Help!! Cần một Tutorial giúp mình làm test c++ thứ 3 tuần sau (yêu cầu biết tiếng anh). A/c nào giúp được xin cho thông tin ạ, trả lương đàng hoàng.