Cách thức khóa 1 app ứng dụng nhất định trên iPhone

Bảo mật cho ứng dụng rất quan yếu giúp những thông tin cá nhân của bạn được đảm bảo an toàn rẻ nhất và không bị ăn cắp.

Bước 1: Mở Cài đặt > thời gian tiêu dùng. Hãy đảm bảo là bạn đã bật tính năng thời gian sử dụng và đặt mật khẩu cho nó.

Bước 2: Nhấn chọn thiết bị mà bạn đang tiêu dùng ở ngay trên mục thời gian tiêu dùng. Nếu như bạn ko có phổ biến vật dụng khác, thì chỉ cần nhấn vào tên đồ vật của bạn ở trên cộng. Kế đến chọn áp dụng mà bạn muốn khóa tại tab “7 ngày qua”. Ở đây mình chọn vận dụng Facebook.

Bước 3: Sau lúc chọn được áp dụng muốn khóa, nhấn vào áp dụng đó. Kéo xuống dưới cộng chọn Thêm giới hạn. Bạn sẽ phải nhập mã thời gian dùng mang mục đích là khóa lại ứng dụng sau khi tiêu dùng hết thời gian.

Kế đến dùng giao diện hứa giờ ở đầu màn hình để chọn 1 khoảng thời kì ngắn (Nên đặt ở thời kì ngắn, khoảng 1 phút). Sau đó nhấn Thêm ở góc trên bên phải.
Tiếp theo, bạn hãy dùng áp dụng đã cài đặt cho đến hết thời gian đã thiết lập khi này (lúc nãy mình thiết lập 10 phút, bạn nên thiết lập 1 phút để khóa nhanh hơn). Lúc này, tính năng dừng áp dụng của iOS 12 sẽ khóa áp dụng mà bạn đã chọn trước ấy lại. Bạn sẽ nhận được thông báo thời kì còn lại dùng vận dụng. Song song bạn sẽ thấy áp dụng mà bạn chọn trước ấy sẽ bị tối lại và có 1 biểu tượng hình đồng hồ cát ở trước tên ứng dụng.

Nếu như bạn cố gắng nhấn vào một trong những ứng dụng bị khóa này, bạn sẽ được đề xuất nhập mật mã của tính năng thời kì dùng như ở bước 3.