Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Quản lý thư viện struct bằng menu.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2021
  Bài viết
  1

  Mặc định Quản lý thư viện struct bằng menu.

  Mọi người giúp em bài code này với ạ. E khai báo hàm struct xong rồi, Nhưng đến phần thân int thì nõ lỗi tùm lum
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	2
Size:		232.4 KB
ID:		73566
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  typedef struct sv   // DINH NGHIA CAU TRUC SINH VIEN 
  {
  	int mssv;
  	char fristname[10];
  	char name[10];
  	char gioitinh[5];
  	struct brithday
  	{
  		int date;
  		int month;
  		int year;
  	};
  };
  typedef struct Hocphan  // DINH NGHIA CAU TRUC MON HOC 
  {
  	char MaHP[10];
  	char HP[10];
  	int TC;
  };
  typedef struct diemthi
  {
      char MaHP[10];
      char mssv[10];
      float diemHP;
  };
  typedef struct sinhvien{
  
  		FILE *pvsv;
  		FILE *pvhp;
  		FILE *pvd;
  		sv dlsv(sv a);
  		Hocphan dlhp(Hocphan b);
  		diemthi dld(diemthi c);
  		};
  
  //Khoi tao danh sach
  
  int k=1{
    FILE *pssv;
     pvsv = fopen ("SV.BIN",'wb');
    if(pvsv = forpen ("SV.BIN","wb")==NULL)
     
  	 printf(" Khong tao duoc File SV.BIN ");
  	 };
  else 
  {
  while(k)
  {
     printf(" Nhap vao cac sinh vien can quan li vao:");
     printf(" Ten sinh vien la: ");
       gets(a.name);
   if(a.name[0]=='\0')
   break;
     a=dlsv(a);
      fwrite(&a,sizeof(sv),1,pvsv);
  };
    fclose(fpt);
  };
  };
     void HP.BIN()
  {
  int k=1;
     hp b;
       FILE pvhp=fopen("HP.BIN","wb");
  if(pvhp==NULL)
     printf(" Khong tao duoc File HP.BIN ");
  else 
  {
   while(k)
  {
     printf(" Nhap vao cac hoc phan:");
     printf(" Ten mon hoc la: ");
       gets(b.HP);
  
  if(b.HP[0]=='\0')
  
  break;
     b=dlhp(b);
     fwrite(&b,sizeof(hp),1,pvhp);
  }
  fclose(fpt);
  }
  }
  void DIEMTHI.BIN()
  {
  int k=1;
     diemthi c;
    FILE pvd=fopen("DIEMTHI.BIN","wb");
  if(pvd==NULL)
     printf(" Khong tao duoc File DIEMTHI.BIN ");
  else 
  {
  while(k)
  {
     printf(" Nhap vao cac hoc phan:");
     printf(" Ten mon hoc la: ");
       gets(b.HP);
  if(c.MaHP[0]=='\0')
  break;
     c=dld(c);
     fwrite(&c,sizeof(diemthi),1,pvd);
  }
  fclose(fpt);
  }
  } 
  sv dlsv(sv a)
  {        
     printf(" Ho dem sinh vien la: ");
  		 gets(a.fristname);
  	 printf(" ma so sinh vien la: ");
  		 gets(a.masv);
  	 printf(" Gioi tinh sinh vien la: ")
  		 gets(a.gt);
  	 printf(" Ngay thang nam sinh la: ");
  		 scanf(" %d %d %d ",&a.brithday.date,&a.brithday.month,&a.brithday.year);
          
  	return(a);
  }
  	    
  hp dlhp(hp b)
  {
  	 printf(" Ma hoc phan: ");
  		 gets(b.HP));
  	 printf(" So tin chi: ");
  		 scanf("%d",&b.TC);
      
  	return(b);
  diemthi dld(diemthi c)
  {
  	 printf(" Ma so sinh vien: ");
  		 gets(c.masv);
  		
  	 printf(" Diem thi: ");
  		 scanf("%f",&c.diem);
      
  	return(c);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vanhoc : 13-06-2021 lúc 02:46 PM. Lý do: Lỗi bài viết

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn