Chả là em có làm cái winform nho nhỏ tiện cho công việc lấy số văn bản của đơn vị
trong winform có thêm 1 webrowser khi chạy webrowser này sẽ cần phải nhấn vào 1 link sau khi nhấn link đó
thì hộp thoại File upload hiện lên -> Vấn đề là ở đây e k control dc cái bảng này nữa muốn điền link sau đó ấn Enter mà k dc
Có bác nào làm qua hướng dẫn em xíu dc k

webBrowser1.Document.GetElementById("chk_gui_kem_v b_giay").InvokeMember("click");
Đến đây bật lên cửa sổ File To upload em bó tay ấy ạ