như tiêu đề mọi người cho e hỏi ...?
1 - khi e cài centos7 vào bằng quyền root thì no thông báo abrt-cli list --sine 1624458501 và tra ra thì bị giết bởi SIGABRT
2 - 2021 thì khi cài centos7 nó khá nặng máy ảo e 4 nhân 8g 60gb mà chạy không nổi
mọi người bài e cách với nhé
tksss ạ
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		gRFnqPo.jpg
Lần xem:	1
Size:		23.9 KB
ID:		73590Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		gRFnqPo.jpg
Lần xem:	1
Size:		23.9 KB
ID:		73590Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		gRFnqPo.jpg
Lần xem:	1
Size:		23.9 KB
ID:		73590