Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến được sử dụng như công cụ giúp tối ưu, giúp phát triển nguồn lực nội bộ. Cùng tìm hiểu LMS (hệ thống quản lý đào tạo) theo bài dưới đây.
LMS hay Learing Management System về bản chất là một phần mềm cho phép việc quản lý, phân phối hệ thống các tài liệu Elearning đến học viên, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá quá trình đào tạo.
Với các tính năng chính như:
1. Lưu trữ và quản lý dữ liệu số:
Chức năng này cho phép các tài khoản được phân quyền có thể đăng tải các tài liệu, bài giảng, khó học lên hệ thống. Các dữ liệu này có thể được phan loại theo thời gian, dung lượn dữ liệu, định dạng tập tin… để kiểm soát nội dung.
2. Chức năng tổ chức thi, kiểm tra:
Chức năng này cho phép tổ chức các lớp kiểm tra, thi năng lực xếp loại sau quá trình học. Các hình thức thi và kiểm tra phổ biến trên hệ thống LMS như trắc nghiệm, nhiệm vụ tương tác thông qua game,…
3. Chức năng quản lý tương tác, hỗ trợ:
– Tương tác giữa các học viên: Chức năng này cho phép các học viên có thể trao đổi thông tin, trao đổi tài liệu qua hệ thống chat, email hoặc SMS,…nhằm tương tác hỗ trợ học tập.
– Tương tác giữa học viên với tác giả: Chức năng cho phép giữa học viên và tác giả khóa học/ chương trình đào tạo có thể trao đổi thông tin hoặc đánh giá, nhận xét lẫn nhau.
– Tương tác giữa học viên, giảng viên với quản trị hệ thống: Chức năng cho phép 2 chủ thể là người cung cấp kiến thức khóa học và người nhận khóa học tương tác trao đổi với quản trị hệ thống. Các vấn đề tương tác liên quan như các quy định, chế độ,…
Nếu cần tìm hiểu thêm về hệ thống LMS hãy liên hệ ngay:
• Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
• Hotline: 0901 555 063
• Mail: elearning@lacviet.com.vn
Hoặc đăng ký dùng thử hệ thống LMS 30 ngày miễn phí tại đây.