Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Bài toán QLSV viết băng C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài toán QLSV viết băng C++

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<iomanip.h>
  #include<string.h>
  class nguoi
  {
  private:
  char h0[10],ten[10];
  int lop,gioitinh,ns;
  public:
  void nhap()
  {
  cout<<"\n nhap ho cua sinh vien :";
  cin.ignore(1);
  cin.get(h0,10);
  cout<<"\n nhap ten cua sinh vien :";
  cin.ignore(1);
  cin.get(h0,10);
  cout<<"\n nhap lop sinh vien dang hoc";
  cin>>lop;
  cout<<"\n nhap nam sinh :";
  cin>>ns;
  cout<<"\n nhap gioi tinh";
  while(1)
  {
  cin>>gioitinh;
  if((gioitinh==0)||(gioitinh==1)
  break;
  else
  cout<<"\n nhap lai gioi tinh";
  }
  }
  void hien()
  {
  cout<<setw(10)<<h0<<setw(10)<<ten<<setw(5)<<gioitinh<<<<setw(5)<<ns<<setw(5)<<lop;
  }
  int traveten()
  {
  return ten();
  }
  };
  
  class diem
  {
  private:
  float csdl,mmt,ctdl,java,trituent,lthdt,moncs,moncn;
  public:
  void nhap()
  {
  cout<<"nhap diem mon co so du lieu";
  cin<<csdl;
  cout<<"nhap diem mon mang may tinh";
  cin<<mmt;
  cout<<"nhap diem mon cau truc du lieu";
  cin<<ctdl;
  cout<<"nhap diem mon java";
  cin<<java;
  cout<<"nhap diem mon lap trinh huong doi tuong;
  cin<<lthdt;
  cout<<"nhap diem mon tri tue nhan tao";
  cin<<trituent;
  *moncs=mmt+lthdt+ctdl;
  *moncn=java+trituent+csdl;
  }
  void hien()
  {
  cout<<setw(5)<<mmt<<setw(5)<<lthdt<<setw(5)<<ctdl<<moncs<<setw(5)<<java<<setw(5)<<trituent<<setw(5)<<csdl<<setw(5)<<moncn;
  }
  float travediemmoncs()
  {
  return moncs;
  }
  float travediemmoncn()
  {
  return moncn;
  }
  int kq()
  {
  if(moncs>=5)&&(moncn>=5)
  {
  return 1;
  return 0;
  }
  }
  };
  class sinhvien:public nguoi,diem
  {
  private:
  char masv[5],dieukientotnghiep[20];
  public:
  void nhap()
  {
  cout<<"\n nhap ma sinh vien";
  cin.ignore(1);
  cin.get(masv,5);
  nguoi::nhap();
  diem::nhap();
  if(kq==1)
  strcpy(dieukientotngiep,"tot nghiep");
  else
  strecpy(dieukientotngiep,"khong tot nghiep");
  }
  void hien()
  {
  cout<<setw(5)<<masv;
  nguoi::hien;
  diem::hien;
  cout<<setw(20)<<dieukientotnghiep;
  }
  int timkiemten(char t[])
  {
  if(strcpy(traveten(),t)==0)
  return 1;
  return 0;
  }
  //int timdiemmoncs()
  
  void sxtheoten(sinhvien *sv1,sinhvien *sv2)
  {
  sinhvien tam;
  if(strcpy(sv1->traveten(),sv2->traveten())>0)
  {
  tam=*sv1;
  *sv1=*sv2;
  *sv2=tam;
  }
  }
  void sapxeptheodiemmoncs(sinhvien *sv1,sinhvien *sv2)
  {
  sinhvien tam;
  if(sv1->diem.moncs<sv2->diem.moncs)
  {
  tam=*sv1;
  *sv1=*sv2;
  *sv2=tam;
  }
  }
  void sapxeptheodiemmoncs(sinhvien *sv1,sinhvien *sv2)
  {
  sinhvien tam;
  if(sv1->diem.moncn<sv2->diem.moncn)
  {
  tam=*sv1;
  *sv1=*sv2;
  *sv2=tam;
  }
  }
  
  void them(sinhvien *sv,int *n,sinhvien tam)
  {
  sv[*n]=tam;
  *n=*n+1;
  }
  void xoa(sinhvien *sv,int *n,int vt)
  {
  int i;
  for(i=vt-1;i<*n;i++)
  sv[i]=sv[i+1];
  *n=*n-1;
  }
  void sua(sinhvien *sv)
  {
  sinhvien tam;
  cout<<"\n nhap thong tin can sua";
  tam.nhap();
  *sv=tam;
  }
  };
  void hiends(sinhvien *sv,int n)
  {
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"\n"<<setw(4)<<i+1;
  sv[i],hien();
  }
  getch();
  }
  void main()
  {
  sinhvien *sv,tam;
  int i,j,m,vt;
  char t[10];
  clrscr();
  cout<<"\n nhap so luong sinh vien";
  cin>>m;
  sv=new sinhvien[m];
  cout<<"\n nhap danh sach sinh vien";
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"\n nhap sinh vien thu :"<<i+1;
  sv[i].nhap();
  }
  cout<<"\n danh sach thi sinh vua nhap : ";
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"\n"<<i+1;
  sv[i].hien();
  }
  cout<<"\n nhap ten can tim : ";
  cin.ignore(1;)
  cin.get(i,10);
  cout<<"\n danh sach thi sinh co ten "<<t<<"la : \n";
  for(i=0;i<n;i++)
  if(sv[i],timkiemten(t)==1)
  {
  cout<<"\n";
  sv[i].hien();
  }
  //danh sach sinh vein duoc sap xep theo mon co so
  for(i=0;i<m-1;i++)
  For(j=i+1;j<m;j++)
  sapxeptheodiemmoncs(&sv[i],&sv[j]);
  cout<<”\n danh sach sinh vien vua duoc sap xep theo diem mon co so: ”;
  hiends(sv,m);
  //danh sach sinh vein duoc sap xep theo mon chuyen nganh
  for(i=0;i<m-1;i++)
  For(j=i+1;j<m;j++)
  sapxeptheodiemmoncn(&sv[i],&sv[j]);
  cout<<”\n danh sach sinh vien vua duoc sap xep theo diem mon chuyen nganh: ”;
  hiends(sv,m);
  //danh sach sinh vein duoc sap xep theo mon co so
  for(i=0;i<m-1;i++)
  For(j=i+1;j<m;j++)
  sapxeptheoten(&sv[i],&sv[j]);
  cout<<”\n danh sach sinh vien vua duoc sap xep theo ten: ”;
  hiends(sv,m);
  //them 1 sinh vien
  cout<<”\n nhap cac thong tin ve sinh vien can nhap them : ”;
  tam.nhap();
  them(sv,&m,tam);
  //hien ds sinh vien vua duoc them
  cout<<"\n danh sach sinh vien vua duoc them vao : ";
  hiends(sv,m);
  //sua thong tin 1 sinh vien
  cout<<"\n nhap vi tri can sua:";
  cin>>vt;
  sua(&sv[vt-1]);
  //hien ds sinh vien vua duoc sua
  cout<<"\n danh sach sinh vien vua duoc dua doi : ";
  hiends(sv,m);
  //xoa 1 sinh ra khoi ds
  cout<<"\n nhap vi tri can xoa";
  cin>>vt;
  xoa(&sv,&m,vt);
  //hien ds sinh vien vua xoa
  cout<<"\n danh sach sinh vien vua xoa : ";
  hiends(sv,m);
  getch();
  delete sv;
  }


  Bài này còn khoảng 25 lỗi nữa ai có thể sửa giúp mình được không
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Alviss : 18-12-2007 lúc 10:39 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Hic, bạn học tới kế thừa rồi mà để lỗi cú pháp thế này sao ?
  cout<<"nhap diem mon cau truc du lieu";
  cin<<ctdl;
  For(j=i+1;j<m;j++)
  sv[i],hien();
  Chắc còn nữa...
  Nếu bạn đã viết được đến vậy thì mấy lỗi này sao không thấy được nhỉ ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Bài viết
  72

  Đây là "hiệu quả" của việc không dùng chú thích

Các đề tài tương tự

 1. Làm thế nào để nhận diện giọng nói bằng mô hình Markov viết băng C# ?
  Gửi bởi mainam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 20-04-2013, 12:22 AM
 2. code của Liên Kết Đôi(QLSV) Giúp Em
  Gửi bởi truongtanphuse trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-03-2012, 08:59 PM
 3. Bài tập C giúp em sửa bài tập viết chương trình quản lý từ vựng băng hàm trên dev-C++
  Gửi bởi toanhsgb trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-10-2011, 01:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn