sản xuất DRAM DDR5 768 GB!


gần đây, công ty phát hành mô-đun DDR5 DRAM 512 GB đầu tiên trong ngành, một giải pháp dung lượng thực sự cao đối với mọi người.

Nhiều người mơ máy tính có 8 GB
Nhiều năm trước máy tính có chục KB, trăm KB đã hết hồn
...
..
.