Hiện nay đối với nhà quản lý doanh nghiệp, ngoài việc định hướng phát triển công ty người lãnh đạo còn đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và đào tạo nhân viên hiệu quả. Việc lựa chọn những giải pháp, mô hình quản lý nhân sự phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn nhân lực của đơn vị mình.
A. Khái niệm mô hình quản lý nhân sự là gì?
Là các hoạt động của một doanh nghiệp hay tổ chức để thu hút, xây dựng, sử dụng, đánh giá và gìn giữ đội ngũ lao động phù hợp với công việc của doanh nghiệp, tổ chức cả về số lượng lẫn chất lượng. Cũng tùy theo quy mô và đặc thù doanh nghiệp mà các tổ chức đơn vị có thể lựa chọn mô hình quản lý nhân sự phù hợp.
>>> Xem thêm: Chức năng của phòng nhân sự là gì?
B. 10 Mô hình quản lý nhân sự hiệu quả năm 2021
Có thể ví dụ một doanh nghiệp như máy tính để hoạt động hiệu quả thì phải cần có cả phần cứng và phần mềm. Vì thế, bài viết sau sẽ phân loại mô hình quản lý nhân sự theo 2 nhóm chính là: Phần cứng và phần mềm để bạn dễ hình dung như sau:
>>> Xem thêm: Top 03 phần mềm quản lý công việc nhóm hiệu quả cho doanh nghiệp
I. Mô hình phần mềm:
1. Mô Hình Maslow
2. Mô hình GROW
3. Mô hình 5Ps của Schuler
4. Mô hình Harvard
5. Mô hình quản lý kiểu Nhật của Wiliam Ouchi (Thuyết Z)
6. Mô hình theo thuyết X-Y của Douglas McGregor
II. Mô hình phần cứng
1. Mô hình ma trận
2. Mô hình theo sản phẩm
3. Mô hình theo chức năng (chiều ngang)
4. Mô hình theo địa lý, khu vực
>>> Xem thêm: Thực hiện xây dựng đánh giá kpi nhân viên như thế nào hiệu quả