Chào các bác. Em có vấn đề thắc mắc như sau.
Em có 1 phần mềm mỗi lần chạy là nó check file hosts xem có url chỉ định trong đó không( vd: 102.325.12.1 abc.com). Nếu có thì nó không cho chạy.
Ý em là em muốn viết 1 winform set 102.325.12.1 abc.com vào bộ nhớ máy không vào file hosts, để mình ping abc.com nó sẽ trả lời về ip trên dc không ạ