Chào mọi người,
Mình có 1 project trong android studio để kết nối và truyền dữ liệu qua kết nối bluetooth theo docs của android development. Tất cả việc truyền nhận đều ok nhưng có 1 vấn đề là khi kết nối được với 1 thiết bị và ở trạng thái chờ truyền nhận thì điện thoại bắt đầu nóng lên trong khi thử những app khác có cùng chức năng thì lại mát chứ không nóng. mình chưa biết nguyên nhân ở đâu nên post code lên đâu nhờ giúp đở.
Xin cảm ơn!
ConnectThead.txtMainActivity.txt