Dear các anh chị,
các anh chị cho em hỏi xíu.
Bjo em tạo 2 cái listview A và B với 2 cột là ID và Name
em load data lên A bjo em click chuột vào 1 item ở A nó sẽ chuyển sang listview B (cái này em đã add được)
nhưng vấn đề ở đây là em muốn kiểm tra xem cái ID khi mình click ở A đó nó đã tồn tại trong B chưa, nếu tồn tại rồi thì ko add nữa mà chưa tồn tại thì add tiếp.
và 1 vấn đề nữa là em muốn update all cái listview vô SQL thì làm thế nào ạ. vì nó có 2 cột mà không giống bên winform là dùng listViewA.Items[0].SubItems[1].Text để lấy ạ
Nhờ các cao nhân xem giúp em ạ. đa tạ!