Bộ cân bằng tải là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Cân bằng tải được định nghĩa là sự phân phối có phương pháp và hiệu quả lưu lượng mạng hoặc ứng dụng trên nhiều máy chủ trong một trang máy chủ. Mỗi thiết bị cân bằng tải nằm giữa các thiết bị khách và máy chủ phụ trợ, nhận và sau đó phân phối các yêu cầu đến bất kỳ máy chủ có sẵn nào có khả năng đáp ứng chúng.

Bộ cân bằng tải là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Bộ cân bằng tải có thể là: Một thiết bị vật lý, một phiên bản ảo hóa chạy trên phần cứng chuyên dụng hoặc một quy trình phần mềm. Được kết hợp vào bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC) được thiết kế để cải thiện rộng rãi hơn hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng dựa trên web và microservices ba tầng, bất kể chúng được lưu trữ ở đâu. Có khả năng tận dụng nhiều thuật toán cân bằng tải có thể có, bao gồm vòng lặp, thời gian phản hồi của máy chủ và phương thức kết nối ít nhất để phân phối lưu lượng phù hợp với yêu cầu hiện tại.

Bất kể đó là phần cứng hay phần mềm, hoặc sử dụng (các) thuật toán nào, bộ cân bằng tải sẽ phân bổ lưu lượng truy cập đến các máy chủ web khác nhau trong nhóm tài nguyên để đảm bảo rằng không có máy chủ đơn lẻ nào trở nên hoạt động quá mức và sau đó không đáng tin cậy. Bộ cân bằng tải giảm thiểu hiệu quả thời gian phản hồi của máy chủ và tối đa hóa thông lượng.

Thật vậy, vai trò của bộ cân bằng tải đôi khi được ví như vai trò của một cảnh sát giao thông, vì nó có nghĩa là định tuyến một cách có hệ thống các yêu cầu đến đúng vị trí tại bất kỳ thời điểm nào, do đó ngăn ngừa tắc nghẽn tốn kém và các sự cố không lường trước được. Cuối cùng các bộ cân bằng tải phải cung cấp hiệu suất và bảo mật cần thiết để duy trì các môi trường CNTT phức tạp, cũng như các quy trình làm việc phức tạp xảy ra bên trong chúng.