Cảm ơn tất cả mọi người. Thầy mình đã rất khen mình (là khen mọi người đã giúp mình thôi, chứ mình đâu có gì).