Làm cách nào để hộp cát đám mây bảo vệ toàn bộ mạng khỏi các mối đe dọa?

Các nhóm CNTT gần đây có thể đã tận mắt trải nghiệm các lợi ích của hộp cát đám mây khi COVID-19 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại nhà - lợi ích đáng chú ý nhất của hộp cát đám mây, trái ngược với hộp cát dựa trên thiết bị, là khả năng bảo vệ lực lượng lao động từ xa của bạn.

Ví dụ: nếu không kích hoạt các biện pháp làm việc từ xa an toàn, sẽ có nguy cơ nhân viên từ xa sử dụng các kết nối Internet và web khác nhau từ các mạng khách có thể dễ dàng bị tấn công hoặc sử dụng cho tội phạm mạng do số lượng lớn người sử dụng các kết nối không an toàn tiềm ẩn này. Thực tế là, một khi người dùng rời khỏi mạng, họ có thể phải đối mặt với các mối đe dọa do các thiết bị của công ty không thể đi cùng với họ. Hộp cát đám mây có thể bảo vệ toàn bộ mạng - bất kể vị trí. Để biết thêm các mẹo bảo mật công việc từ xa, hãy xem blog của Avast Business.

Sandboxing có thể hoạt động cùng với CyberCapture, cung cấp thông tin chi tiết cho CyberCapture để cho phép CNTT xác định tốt hơn hành vi độc hại và không độc hại và liên tục cải thiện khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa.

Sự khác biệt giữa hộp cát dựa trên đám mây và dựa trên thiết bị là gì?

Đầu tiên, sandboxing Vietnetco loại bỏ nhu cầu về máy chủ được bản địa hóa và cho phép dễ dàng kiểm tra URL, tải xuống hoặc mã theo yêu cầu trong hộp cát ảo, hoàn toàn tách biệt với máy tính hoặc bất kỳ thiết bị mạng nào. Trái ngược với hộp cát tại chỗ chạy trên các thiết bị vật lý và không thể bảo vệ nhân viên làm việc từ xa hoặc đi du lịch, khả năng thử nghiệm trong môi trường ảo có thể bảo vệ người dùng trên và ngoài mạng công ty.

Hộp cát đám mây cũng có lợi thế hơn hộp cát dựa trên thiết bị khi nói đến khả năng kiểm tra vì nó cung cấp khả năng kiểm tra lưu lượng SSL, nơi ẩn náu thường xuyên của phần mềm độc hại. Nếu phần mềm hộp cát của bạn không có khả năng kiểm tra tất cả lưu lượng SSL, các mối đe dọa web độc hại có thể lọt qua.