chào ACE,

mình hiện tại đang muốn lấy dữ liệu của 1 website trong thẻ div

vấn đề hiện tại mình đang gặp phải là khi website nó load lên 1 lúc thì mới có dữ liệu, nên mình không lấy được dữ liệu lúc nó thay đổi

mình dùng document.GetElementById("id_div").InnerText nhưng không biết làm sao để cho nó load lên xong mới lấy dữ liệu

đã thử webBrowser1_DocumentCompleted và thư viện HtmlAgilityPack đều không thể lấy được

ACE nào có kinh nghiệm lấy dữ liệu website cho mình xin lời khuyên.

cảm ơn ạ