Tìm hiểu về khả năng hiển thị mạng Network Visibility

Định nghĩa cơ bản

Khả năng hiển thị mạng bao gồm rất nhiều điều, nhưng định nghĩa của nó thực sự khá đơn giản. Thuật ngữ này đề cập đến việc nhận thức được mọi thứ bên trong và di chuyển qua mạng của bạn với sự trợ giúp của các công cụ hiển thị mạng. Theo cách này, các công cụ hiển thị mạng được sử dụng để theo dõi chặt chẽ và liên tục lưu lượng mạng, các ứng dụng được giám sát, hiệu suất mạng, tài nguyên mạng được quản lý và phân tích dữ liệu lớn, do đó, đòi hỏi việc thu thập, tổng hợp, phân phối và phân phối dữ liệu hiệu quả và có thể mở rộng.

Tuy nhiên, khả năng hiển thị mạng không phải là một chức năng thụ động vì nó cho phép bạn kiểm soát tốt hơn tất cả các khía cạnh này. Khả năng hiển thị mạng của bạn càng sâu, chủ động và mở rộng, bạn càng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu mạng của mình và bạn càng có thể đưa ra quyết định tốt hơn về luồng và bảo vệ dữ liệu đó.

Xem thêm để hiểu hơn về các phương pháp và lợi ích của việc hiển thị mạng.

Bạn có thể làm gì với khả năng hiển thị mạng

Cải thiện khả năng hiển thị mạng có nhiều lợi ích. Hãy lấy một ví dụ đã đề cập ở trên: giám sát ứng dụng. Hầu hết các doanh nghiệp có một loạt các ứng dụng mà họ sử dụng như một phần hoạt động của mình. Với khả năng hiển thị mạng tốt hơn, việc giám sát ứng dụng được cải thiện, cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng tổng thể. Bạn có thể lọc lưu lượng ứng dụng quan trọng đến các công cụ thích hợp và theo dõi tốt hơn thời điểm và đối tượng mà mỗi ứng dụng được sử dụng trong khi không làm quá tải bất kỳ công cụ giám sát ứng dụng nào của bạn. Hãy nghĩ về nó: Tại sao bạn lại gửi lưu lượng truy cập không phải video đến máy chủ video? Hoặc lưu lượng email đến các cổng không phải email? Nó chỉ đơn giản là lãng phí sức mạnh xử lý của máy chủ và băng thông mạng.