Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài Stack chuyển trung tố thành tiền tố

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2021
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài Stack chuyển trung tố thành tiền tố

  Ai chỉ em code hàm trung tố sang tiền tố với ạ!

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #define MAX 100
  3. #include <iostream>
  4. struct Node
  5. {
  6.     char data;
  7.     struct Node *Next;
  8. };
  9. typedef Node* STACK;
  10. //=====================================================
  11. void Init(STACK &s)
  12. {
  13.     s = NULL;
  14. }
  15. //=====================================================
  16. int isEmpty(STACK s)
  17. {
  18.     return (s == NULL);
  19. }
  20. //==================================================
  21. int Pop(STACK &s,char &x)
  22. {
  23.     if (isEmpty(s))
  24.         return 0;
  25.     Node* p=s;
  26.     x = p->data;
  27.     s= p->Next;
  28.     delete p;
  29.     return 1;
  30. }
  31. //==================================================
  32. int Push(STACK &s,char x)
  33. {
  34.     Node* p= new Node;
  35.     p->data= x;
  36.     p->Next= s;
  37.     s = p;
  38. }
  39. //=======================================================
  40. int Top(STACK &s, char &x)
  41. {
  42.     if(isEmpty(s))
  43.     {
  44.         return 0;
  45.     }
  46.     else
  47.     {
  48.         Node* p = s;
  49.         x = p->data;
  50.         return 1;
  51.     }
  52. }
  53. //=====================================================
  54. int DoUuTien(char x)
  55. {
  56.     if(x == '(')
  57.     {
  58.         return 0;
  59.     }
  60.     if(x == '+' || x == '-')
  61.     {
  62.         return 1;
  63.     }
  64.     if(x == '*' || x == '/')
  65.     {
  66.         return 2;
  67.     }
  68.     return 3;
  69. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi LifeAway : 19-10-2021 lúc 10:28 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  621

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi LifeAway Xem bài viết
  Ai chỉ em code hàm trung tố sang tiền tố với ạ!

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #define MAX 100
  3. #include <iostream>
  4. struct Node
  5. {
  6.     char data;
  7.     struct Node *Next;
  8. };
  9. typedef Node* STACK;
  10. //=====================================================
  11. void Init(STACK &s)
  12. {
  13.     s = NULL;
  14. }
  15. //=====================================================
  16. int isEmpty(STACK s)
  17. {
  18.     return (s == NULL);
  19. }
  20. //==================================================
  21. int Pop(STACK &s,char &x)
  22. {
  23.     if (isEmpty(s))
  24.         return 0;
  25.     Node* p=s;
  26.     x = p->data;
  27.     s= p->Next;
  28.     delete p;
  29.     return 1;
  30. }
  31. //==================================================
  32. int Push(STACK &s,char x)
  33. {
  34.     Node* p= new Node;
  35.     p->data= x;
  36.     p->Next= s;
  37.     s = p;
  38. }
  39. //=======================================================
  40. int Top(STACK &s, char &x)
  41. {
  42.     if(isEmpty(s))
  43.     {
  44.         return 0;
  45.     }
  46.     else
  47.     {
  48.         Node* p = s;
  49.         x = p->data;
  50.         return 1;
  51.     }
  52. }
  53. //=====================================================
  54. int DoUuTien(char x)
  55. {
  56.     if(x == '(')
  57.     {
  58.         return 0;
  59.     }
  60.     if(x == '+' || x == '-')
  61.     {
  62.         return 1;
  63.     }
  64.     if(x == '*' || x == '/')
  65.     {
  66.         return 2;
  67.     }
  68.     return 3;
  69. }
  Yêu cầu về đầu vào đầu ra như thế nào?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 20-10-2021 lúc 01:37 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn