Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Bài tập về chuỗi

 1. #1
  No Avatar
  chobeo79 Khách

  Mặc định Bài tập về chuỗi

  Nhờ các bạn chỉ giùm mình thuật toán của bài này:

  cho 1 chuỗi gồm số 0 và 1, con verert to Hexa

  Ex: 010101101000 is 568
  11010110110 is D6C

  Cám ơn nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chobeo79 Xem bài viết
  Nhờ các bạn chỉ giùm mình thuật toán của bài này:

  cho 1 chuỗi gồm số 0 và 1, con verert to Hexa

  Ex: 010101101000 is 568
  11010110110 is D6C

  Cám ơn nhiều
  Cái số cuối của bạn phải là 110101101100 chứ nhỉ ( thiếu 1 số 0)
  Cách làm:
  Bạn tách chuỗi trên thành từng nhóm, mỗi nhóm 4 kí tự( tính từ cuối chuỗi nhé). Nếu nhóm đầu tiên mà thiếu bạn bổ sung thêm số 0 vào bên trái.

  Với mỗi chuỗi con 4 kí tự, nó có dạng "abcd".
  Bạn tính a*8+b*4+c*2+d được kq trong khoảng [0,15]
  Nếu kq = 10 -> A
  kq = 11-> B
  kq = 12-> C
  kq = 13 14 15 -> D E F
  Giờ bạn ghép các chuỗi con này theo thứ tự ban đầu, bạn sẽ được số hexa
  Minh họa với 2 ví dụ của bạn nhé:

  vd1:010101101000-> chia 3 nhóm 0101, 0110, 1000
  0101 :1*4+1 = 5 -> 5
  0110 :1*4+1*2 = 6->6
  1000: 1*8=8 -> 8
  KQ: 568

  vd2:110101101100-> chia 3 nhóm 1101, 0110,1100
  1101:1*8+1*4+1 = 13 -> D
  0110:1*4+1*2 = 6 -> 6
  1100:1*8+1*4 = 12->C
  KQ6C

 3. #3
  No Avatar
  chobeo79 Khách

  Cảm ơn nhiều về thuật toán. Mình bị stuck khi cắt chuỗi thành từng group co 4 số. Can you help me with this? Thanks

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Theo mình bạn nên dùng 1 biến con trỏ lưu địa chỉ đầu của mảng rồi dùng vòng for đếm ngược lên và thêm 1 biến đếm nếu biến đếm = 4 thì dùng lệnh gán để gán con trỏ lên vị trí tiếp theo sau 4 số đó ví dụ:
  Code:
  int *pt;
  int mang[50];
  int dem=0,i,j;
  pt=mang;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    
    if(dem==4)
    { 
     pt=&mang[i]);
    }
  dem++;
  }
  tiếp theo là việc truyền 4 số đó vào 1 mảng có 4 phần tử rồi so sánh như metal_sheld đã hướng dẫn ý ,đây chỉ là 1 ví dụ có thể không chuẩn lắm nhưng bạn có thể dựa theo cách mình hướng dẫn để làm.Chúc bạn học tốt ^^!!

 5. #5
  No Avatar
  chobeo79 Khách

  Có ai giúp mình code bài này được ko? This is my exam review. Please

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  169

  Mặc định Bài tập về chuỗi

  Bạn xem cái này có giúp được không?
  http://www.nowupload.com/:NrD

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chobeo79 Xem bài viết
  Có ai giúp mình code bài này được ko? This is my exam review. Please
  Hướng dẫn cự thế vậy rồi còn ...
  Bạn quá ỉ lại đấy

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  Bạn có thể làm 1 cái rất trực quan dễ hiểu như thế này.
  Bạn khai báo 1 mảng 2 col, 1 col là chuỗi dạng binary, 1 bên là kí tự Hex tương ứng
  char Table[][] = {"0000","0","0001","1","0010","2"........
  Sẽ có tất cả 16 col.
  Khi 1 chuỗi binary dc đọc, bạn chuyển nó thành các segment 4 kí tự rồi tiến hành replace theo cái table trên
  ví dụ: nhập vào chuỗi "00010000"
  thì => 2 segment , 0001, 0000 , tra trong Table thì =>
  tương ứng 10 trong Hex

 9. #9
  No Avatar
  chobeo79 Khách

  Các bạn coi dùm mình sai chỗ nào mà run ko được. Thanks
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <math.h>
  #include <ctype.h>
  
  void selectSumMenu();
  void newstring();
  void displayString(char*);
  void encodeToHexa(char*);
  int teststring(char*);
  
  
  int main()
  {
    selectSumMenu();
  	
  	return 0;
  }
  
     
  int teststring(char* input)
  {
  	int iNumofOne;
  	int j;
    int i = strlen(input) ;
    iNumofOne = 0;
  	
  		for (j=0; j<i; j++)
  		{
  			if ((input[j]!='0') && (input[j]!='1'))
  			{
  				  if (input[j]=='1')
  				  {
  				  iNumofOne++;
  					if (iNumofOne > 4)
            return 0;                
  				  }
  			  
  			    else iNumofOne = 0;              
  			}		
  		}
          return 1;
  		 
  }
  
  
  void encodeToHexa(char *input)
  {
    
  	int iSize2;
  	char* cPtr;
    int j,k=0;
    int i = strlen(input);
    int a,b,c,d;
  	
    iSize2 = i/4;
    //cPtr = (char*)malloc((i/4)*sizeof(char));
  
  	cPtr = ( char* ) malloc( iSize2 * sizeof( char ) );
  	
  
  		for (j=0; j<i; j=j+4,k++)
  		{  
  			a=b=c=d=0;
  			if(input[j] == '1')
  		    a = 1 * 8;
  			if(input[j+1] == '1')
          b = 1 * 4;
  			if(input[j+2] == '1')
  			  c = 1 * 2;
  			if(input[j+3] == '1')
  			  d = 1;
  			cPtr[k] = a+b+c+d ; 	
  		}
  
      for (k=0; k<iSize2; k++)
      {
  			if (cPtr[k] == 0)
  				cPtr[k] = '0';
  
        if (cPtr[k] == 1)
  				cPtr[k] = '1';
  
        if (cPtr[k] == 2)
  				cPtr[k] = '2';
  
        if (cPtr[k] == 3)
  				cPtr[k] = '3';
  
        if (cPtr[k] == 4)
  				cPtr[k] = '4';
  
        if (cPtr[k] == 5)
  				cPtr[k] = '5';
  
        if (cPtr[k] == 6)
  				cPtr[k] = '6';
  
        if (cPtr[k] == 7)
  				cPtr[k] = '7';
  
        if (cPtr[k] == 8)
  				cPtr[k] = '8';
  
        if (cPtr[k] == 9)
  				cPtr[k] = '9';
  
  			if (cPtr[k] == 10)
  				cPtr[k] = 'A';
  
  			if (cPtr[k] == 11)
  				cPtr[k] = 'B';
  
  			if (cPtr[k] == 12)
  				cPtr[k] = 'C';
  
  			if (cPtr[k] == 13)
  				cPtr[k] = 'D';
  
  			if (cPtr[k] == 14)
  				cPtr[k] = 'E';
  
  			if (cPtr[k] == 15)
  				cPtr[k] = 'F';
  		}
    printf("Hexa value : ");
    for (j=0; j<iSize2; j++)
  	{
  		printf("%c", cPtr[j]);
  	}
    return;	
  }
  
  void selectSumMenu()
  {
  	char *inputchar;
  	int i;
  	
  	
  	do
  	{
  		printf("\n\t**************************************");
  		printf("\n\t*       MENU         *");
  		printf("\n\t*                  *");
  		printf("\n\t* 1. Display existing string    *");
  		printf("\n\t* 2. Ask for new string       *");
  		printf("\n\t* 3. Convert string to Hexa form  *");
  		printf("\n\t* 4. Quit              *");
  		printf("\n\t**************************************");
  
  		printf( "\n\tEnter an option (1, 2, 3, or 4): " );
  		scanf( "%d", &i );
  
  		//inputchar = "Testing";
  
  	switch ( i )
    {
     case 1: displayString(inputchar);
  		   break;
     case 2: newstring();
         break;
     case 3: encodeToHexa(inputchar);
  		   break;
     
     case 4: printf( "\n\tThank you for trying!\n" );
         break;
     default: printf( "\n\tWRONG OPTION!\n" );
    }
   }
  	while ( i != 4 );
  
   return;
  }
  
  void newstring()
  {
  	char* inputchar;
  	int iLengthmax;
    int iTest;
    int i = strlen(inputchar) ;
  	printf("\n\tDe-allocate existing dynamic memory: ");
        
  	if (i != 0)
  		printf("Not required");
  	else printf("Required");
  
    printf("\n\tWhat is the estimate length of string? ");
    scanf("%d",&iLengthmax);
  	inputchar = (char*)malloc(iLengthmax*sizeof(char));
  
    printf("\n\tDynamic allocation for array of %d characters", iLengthmax +1);
  	printf("\n\tEnter your string");
    scanf("%s", inputchar);
  	iTest = teststring(inputchar);
    if (iTest == 0)
  	{ 
  		printf("\n\tThe string is not convertible!");
  		printf("\n\tDe-allocate dynamic memory");
  		free(inputchar);
  		printf("\n\tAssign 0 to the pointer");
      inputchar = 0;
  	}
    else printf("\n\tThe string is convertible!");
  	return;
  }
  void displayString( char* inputchar )
  {  
  	int iLen;
  
  	int i;
  
  	iLen = strlen( inputchar );
  
  	if ( iLen != 0 )
  	{
  	
  		printf( "\nThere is a string!\n" );
  
  	  for ( i = 0; i < iLen; i++ )
  		{ 
  		  printf( "\n%c", *( inputchar + i ) ); //input[ i ]
  		}
  	}
  	else
  	{
  		printf( "\nThere is no string!\n" );
  	}
  
  	return;
  }

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Bài của bạn hàm dislay chạy bình thường, nhưng trước đó bạn phải gán giá trị cho cái inputchar chứ. Bạn không khởi tạo thì sẽ treo máy đấy.

  Hàm newstring(); của bạn mình cũng đọc qua, nhưng không có tham số truyền vào. Mục đích của hàm này là gì bạn. Bạn xem lại xem

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Cách để so sánh 2 chuỗi kí tự giữa chuỗi nhập từ phím và chuỗi từ file xem có giống nhau không?
  Gửi bởi davilson18 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:47 AM
 2. Lập trình C Thay thế chuỗi s1 trong chuỗi s bằng chuỗi s
  Gửi bởi duytue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 04:16 PM
 3. thay thế chuỗi con thứ i trong chuỗi mẹ bằng 1 chuỗi khác
  Gửi bởi nhat1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 08:25 AM
 4. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 12:02 AM
 5. xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn