Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi Ngoại lệ gridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2021
  Bài viết
  0

  Mặc định Lỗi Ngoại lệ gridview

  Sau khi chạy đoạn code
  protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
  {
  if(e.CommandName == "Indentity")
  {

  GridViewRow gvr = GridView1.SelectedRow;
  Label2.Text = gvr.Cells[2].Text;
  Response.Redirect(Label2.Text);
  }
  }
  Nó sẽ xuất hiện lỗi
  An exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in App_Web_2o4v14ab.dll but was not handled in user code
  Mn cho e biết e sai chỗ nào vs ạ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,006

  Nghi vấn ở dòng này : Label2.Text = gvr.Cells[2].Text;

  Bạn có xử lý GridView1 ở đoạn mã nào khác không ? Trong thiết kế, bạn có thay đổi các thuộc tính của GridView1 không ? Bạn có thể cho xem đoạn mã liên quan GridView1 trong [Design].cs may ra có gợi ý gì chăng.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2021
  Bài viết
  0

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="IDChapTer" DataSourceID="SqlDataSource1" OnRowCommand="GridView1_RowCommand">
  <Columns>
  <asp:BoundField DataField="IDChapTer" HeaderText="Chương" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="IDChapTer" />
  <asp:BoundField DataField="Title" HeaderText="Tiêu Đề" SortExpression="Title" />
  <asp:BoundField DataField="ChapTerURL" HeaderText="ChapTerURL" SortExpression="ChapTerURL" />
  <asp:ButtonField Text="Đọc" CommandName="Indentity" />
  </Columns>
  </asp:GridView>
  Mik chỉ định lm nháp cho quen thao tác nên k có chỉnh sửa thuộc tính nào cả. Bn có thể nhận xét giúp mik vs

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn