Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đệ quy khó quá mọi người. Ai giúp em bài này với ạ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2021
  Bài viết
  8

  Mặc định Đệ quy khó quá mọi người. Ai giúp em bài này với ạ

  Cho dãy số A = {4, 3, -2, -6, -5, 0, 4, …}
  - Xây dựng định nghĩa đệ quy cho việc tính An (n ≥ 0).
  - Xây dựng giải thuật đệ quy tính An.
  - Tính A10
  Quy luật dãy số trên là số thứ nhất công với số thứ 4 bằng -2
  Ai giúp em bài này với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,005

  Đây là bài test khả năng nhanh nhạy của sinh viên chứ không phải hướng đến lập trình hay đệ quy gì cả.
  Quy luật dãy số trên là số thứ nhất công với số thứ 4 bằng -2, ta thử xét số thứ nhất (st1) số thứ 4 (st4) số thứ 7 (st7) và các +=3 tiếp theo.

  st1 + st4 = -2 => st4 = -2 - st1
  st4 + st7 = -2 => st7 = -2 - st4 = -2 -(-2 - st1) = -2 + 2 + st1 = st1

  Như vậy một dãy số tương tự với khởi động 3 giá trị đầu bất kỳ sẽ luôn luôn lặp lại với chu kỳ lặp là 6.
  Ba giá trị khởi động đầu tiên của dãy là phải được cho trước, 3 giá trị kế tiếp tính được dễ dàng từ 3 giá trị đầu tiên theo quy luật bài toán đã cho.
  Từ đây ta có công thức tính An với n>6: A(n) = A(n%6).
  Bạn thấy có cần lập trình hay không nhỉ !!!

  Nhưng thôi, cứ cho là chúng ta không biết gì cả, chỉ biết làm thôi, và xem như cũng chẳng biết cái A(n) = A(n%6), thì đây.

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <time.h>
  4.  
  5. int Loop(int iCur, int nValue, int n)
  6. {
  7.     if (iCur >= n)
  8.         return nValue;
  9.     // Trả về giá trị số kế tiếp của bước nhảy 3 chỉ mục
  10.     return Loop(iCur + 3, -(nValue + 2), n);
  11. }
  12. int main()
  13. {
  14.     // Tạo dữ liệu ngẫu nhiên
  15.     srand((unsigned int)time(0));
  16.     //int A[3] = { 4, 3, -2 };      // Các giá trị khởi động của dãy
  17.     int A[21] =
  18.     {
  19.         // Lấy 3 giá trị khởi động tổng quát hơn
  20.         (rand() % 10) * (rand() % 2 ? 1 : -1),
  21.         (rand() % 10) * (rand() % 2 ? 1 : -1),
  22.         (rand() % 10) * (rand() % 2 ? 1 : -1)
  23.     };
  24.  
  25.     printf(" Day so A = {");// x + y = -2
  26.     // In thêm một số chu kỳ cho dễ kiểm tra
  27.     for (int i = 3; i < 21; i+=3)
  28.     {
  29.         A[i] = -(A[i - 3] + 2);
  30.         A[i+1] = -(A[i - 2] + 2);
  31.         A[i+2] = -(A[i - 1] + 2);
  32.     }
  33.     for (int i = 0; i < 21; i++)
  34.         printf("%d, ", A[i]);
  35.     printf("...}\n\n");
  36.  
  37.     int n = rand() % 100;           // n [0,100) - Hoặc lấy giá trị cố định n = 10 như đề bài yêu cầu
  38.     // Chạy giải thuật và in kết quả
  39.     printf(" A(%d) = %d\n\n", n, Loop(n % 3, A[n % 3], n));
  40.  
  41.     system("pause");
  42.     return 0;
  43. }


  .
  .

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn