Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Taxi

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2021
  Bài viết
  6

  Mặc định Taxi

  Để chúc mừng sinh nhật bạn Nhuận ngày 29/2, các bạn học sinh lớp 11A dự định tổ chức dã ngoại đến biển Nha Trang và lớp sẽ đi bằng taxi.

  Các bạn trong lớp được chia thành n nhóm, mỗi nhóm thứ i gồm si bạn (1 ≤ si ≤ 4) và mỗi chiếc taxi chở tối đa 4 hành khách.

  Vậy lớp 11A cần thuê ít nhất bao nhiêu chiếc taxi để chở các nhóm đi, với điều kiện là các bạn trong nhóm phải ngồi chung taxi (một taxi có thể chở một nhóm trở lên).


  Dữ liệu nhập:
  - Dòng đầu chứ số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) - số lượng các nhóm học sinh
  - Dòng số 2 chứa dãy số nguyên s1, s2, ..., sn (1 ≤ si ≤ 4). Các số nguyên cách nhau bởi dấu cách với si là số trẻ em trong nhóm thứ i.

  Dữ liệu xuất:
  In 1 số nguyên duy nhất - số lượng tối thiểu taxi cần thiết để chở tất cả trẻ em đến nơi.
  Ví dụ
  input
  5
  1 2 4 3 3
  output
  4
  input
  8
  2 3 4 4 2 1 3 1
  output
  5
  Trong test đầu tiên, các bạn học sinh có thể sắp xếp như sau:
  - Nhóm thứ 3 gồm 4 học sinh
  - Nhóm thứ 4 gồm 3 học sinh
  - Nhóm thứ 5 gồm 3 học sinh
  - Nhóm thứ nhất và nhóm thứ 2 gồm 3 học sinh (1 và 2 học sinh)
  Vậy dữ liệu ra là 4.
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  long long n;
  long long a[100000000];
  double t,s;
  int main()
  {
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  cin>>a[i];
  for (int i=1;i<=n;i++)
  t=t+a[i];
  s=t/4;
  if (s-round(s)>0)
  cout<<round(s)+1;
  else if (s-round(s)==0)
  cout<<round(s);
  else if (round(s)>s)
  cout<<round(s);
  else if (s-round(s)<0)
  cout<<"1";
  }
  Mọi người thấy code của e có đúng k?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  620

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi 080806 Xem bài viết
  Để chúc mừng sinh nhật bạn Nhuận ngày 29/2, các bạn học sinh lớp 11A dự định tổ chức dã ngoại đến biển Nha Trang và lớp sẽ đi bằng taxi.

  Các bạn trong lớp được chia thành n nhóm, mỗi nhóm thứ i gồm si bạn (1 ≤ si ≤ 4) và mỗi chiếc taxi chở tối đa 4 hành khách.

  Vậy lớp 11A cần thuê ít nhất bao nhiêu chiếc taxi để chở các nhóm đi, với điều kiện là các bạn trong nhóm phải ngồi chung taxi (một taxi có thể chở một nhóm trở lên).


  Dữ liệu nhập:
  - Dòng đầu chứ số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) - số lượng các nhóm học sinh
  - Dòng số 2 chứa dãy số nguyên s1, s2, ..., sn (1 ≤ si ≤ 4). Các số nguyên cách nhau bởi dấu cách với si là số trẻ em trong nhóm thứ i.

  Dữ liệu xuất:
  In 1 số nguyên duy nhất - số lượng tối thiểu taxi cần thiết để chở tất cả trẻ em đến nơi.
  Ví dụ
  input
  5
  1 2 4 3 3
  output
  4
  input
  8
  2 3 4 4 2 1 3 1
  output
  5
  Trong test đầu tiên, các bạn học sinh có thể sắp xếp như sau:
  - Nhóm thứ 3 gồm 4 học sinh
  - Nhóm thứ 4 gồm 3 học sinh
  - Nhóm thứ 5 gồm 3 học sinh
  - Nhóm thứ nhất và nhóm thứ 2 gồm 3 học sinh (1 và 2 học sinh)
  Vậy dữ liệu ra là 4.
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  long long n;
  long long a[100000000];
  double t,s;
  int main()
  {
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  cin>>a[i];
  for (int i=1;i<=n;i++)
  t=t+a[i];
  s=t/4;
  if (s-round(s)>0)
  cout<<round(s)+1;
  else if (s-round(s)==0)
  cout<<round(s);
  else if (round(s)>s)
  cout<<round(s);
  else if (s-round(s)<0)
  cout<<"1";
  }
  Mọi người thấy code của e có đúng k?
  C++ Code:
  1. //Gọi a[i] là số nhóm có i thành viên
  2. int soTaxi()
  3. {
  4.     int taxi = a[4] + a[3];
  5.     int x = a[3] > a[1] ? 0 : a[1] - a[3];
  6.     x += a[2] * 2;
  7.     taxi += (x / 4);
  8.     taxi += (x % 4 != 0);
  9.     return taxi;
  10. }

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 24-11-2021 lúc 09:15 PM - - -

  Code của bạn sai rồi
  Hơn nữa cái else if cuối cùng không bao giờ xảy ra

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  620

  Nguyên tắc:
  Gọi a[i] là số nhóm có i người
  Có a[4] nhóm 4 người nên sẽ cần a[4] taxi
  Mỗi taxi chứa tối đa 1 nhóm 3 người nên cần a[3] taxi nữa để chở a[3] nhóm 3 người. a[3] taxi này đều còn 1 chỗ trống nên ta có thể lấp đầy bằng các nhóm 1 người
  Như vậy ta đã cần a[4] + a[3] taxi
  Sau khi lấp đầy thì còn lại x = 0 hoặc x = a[1] - a[3](nếu a[1] > a[3]) nhóm 1 người
  Với x nhóm 1 người còn lại và a[2] nhóm 2 người, ta có thể lần lượt lấp đầy taxi tùy ý bằng 2 nhóm 2 người, 1 nhóm 2 người và 2 nhóm 1 người, hoặc 4 nhóm 1 người
  Số người còn lại này là x = x + a[2] * 2
  nếu x chia hết cho 4, ta cần thêm x / 4 taxi, nếu không, ta cần thêm x / 4 + 1 taxi.
  Vậy là xong.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn