Em có tạo 1 network loopback, và set ip cho nó hoàn thành. Các anh chị cho em hỏi có cách nào cho nó ẩn đi trong control panel- network management không ạ