Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Mọi người cho em hỏi làm thế nào để lưu được cấu trúc dưới đây dưới dạng file XML

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2021
  Bài viết
  0

  Mặc định Mọi người cho em hỏi làm thế nào để lưu được cấu trúc dưới đây dưới dạng file XML

  #Mong các anh nào biết chỉ giúp em
  Visual C# Code:
  1. public class HanhTrinh
  2. {
  3.  
  4.     // một hành trình thì gồm có :
  5.     private string NameHanhtrinh;
  6.     private string SoNgayConLai;
  7.     private string PhanTramTienTrinh;
  8.     private string STT;
  9.  
  10.  
  11.     public string SoNgayConLai1{ get = > SoNgayConLai; set = > SoNgayConLai = value; }
  12.     public string PhanTramTienTrinh1{ get = > PhanTramTienTrinh; set = > PhanTramTienTrinh = value; }
  13.     public string NameHanhtrinh1{ get = > NameHanhtrinh; set = > NameHanhtrinh = value; }
  14.     public string STT1{ get = > STT; set = > STT = value; }
  15.     private List<Control_InListHanhTrinh> listHanhtrinh;
  16.     public List<Control_InListHanhTrinh> ListHanhtrinh{ get = > listHanhtrinh; set = > listHanhtrinh = value; }
  17. }
  18.  
  19. //Class Lưu chứa danh sách các hành trình mẹ
  20. [Serializable]
  21. public class DataHanhTrinh
  22. {
  23.     private List<HanhTrinh> listHanhTrinh;
  24.     public List<HanhTrinh> ListHanhTrinh{ get = > listHanhTrinh; set = > listHanhTrinh; = value; }
  25. }

  Đây là link ảnh minh họa cụ thể:

  https://drive.google.com/drive/folders/1sGkrJe029dx4W3dfjzHcdRJWUlOgbB5n?usp=sharing
  Ảnh 1 : là danh sách các hành trình : hiển thị lên là Tên , phần trăm thực hiện, số ngày còn lại và cuối có một nút Edit khi lick vào sẽ mở ra một form mới là ảnh thứ 2:

  Ảnh 2: là 1 Form chứa danh sách các hành hành trình con của cái hành trình mẹ vừa click vào ở ảnh 1
  (Mỗi hành trình con là 1 UserControl có textbox ,có checkbox, có các button lưu,xóa )
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 06-12-2021 lúc 12:42 PM. Lý do: Chỉnh khung mã

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2021
  Bài viết
  4

  Bạn tham khảo cách này nhé.
  Code:
  public class Person
    {
      public string FirstName { get; set; }
      public string LastName { get; set; }
    }
  
    internal class Program
    {
      private static void Main(string[] args)
      {
        Person p = new Person();
        p.FirstName = "Jeff";
        p.LastName = "Price";
        System.Xml.Serialization.XmlSerializer x = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(p.GetType());
        using (System.IO.StreamWriter writer = System.IO.File.CreateText(@"D:\test.txt"))
        {
          x.Serialize(writer, p);
        }
      }
    }

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn