Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Xây dựng lớp ngày tháng năm có chứa năm nhuận và ngày cuối tháng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2021
  Bài viết
  1

  Mặc định Xây dựng lớp ngày tháng năm có chứa năm nhuận và ngày cuối tháng

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. class thoiGian{
  6. private :
  7. int ngay;
  8. int thang;
  9. int nam;
  10. public :
  11. thoiGian(){
  12. ngay = 1;
  13. thang = 1 ;
  14. nam = 2012;
  15.         }
  16.        
  17.         int get_ngay(){
  18.             return ngay;
  19.         }
  20.        
  21.         int get_thang(){
  22.             return thang;
  23.         }
  24.        
  25.         int get_nam(){
  26.             return nam;
  27.         }
  28.        
  29.         int ngayCuoiThang(){
  30.             if( thang == 2 ){
  31.                 if( kiemTraNhuan() == true){
  32.                     return 29;
  33.                 }
  34.                 return 28;
  35.             }else{
  36.                 if( thang == 4 || thang == 6 || thang == 9 || thang == 11){
  37.                     return 30;
  38.                 }
  39.                 return 31;
  40.             }
  41.         }
  42.        
  43.         bool kiemTraNhuan(){
  44.             if(nam%400 == 0){
  45.                 return true;
  46.             }
  47.             if(nam % 4 == 0 && nam % 100 == 0){
  48.                 return true;
  49.             }
  50.             return false;
  51.         }
  52.        
  53.         void xuat(){
  54.             cout << "Thoi gian : " << ngay <<"/" << thang <<"/" << nam << endl;
  55.         }  
  56.        
  57.         void nhap(){
  58.             do{
  59.                 cout << "Nhap nam : " ; cin >> nam;
  60.             }while( nam < 0);
  61.            
  62.             do{
  63.                 cout << "Nhap thang : " ; cin >> thang;
  64.             }while( 1 > thang || thang > 12);
  65.            
  66.            
  67.             do{
  68.                 cout << "Nhap ngay : " ; cin >> ngay;
  69.             }while( ngay < 0 || ngay > ngayCuoiThang() );
  70.         }
  71.        
  72.         bool operator==( thoiGian s){
  73.             if( s.nam == nam && s.thang == thang && s.ngay == ngay ){
  74.                 return true;
  75.             }
  76.             return false;
  77.         }
  78. };
  79.  
  80.  
  81. int main(){
  82.    
  83. thoiGian t,s;
  84. t.nhap();
  85. t.xuat();
  86. s.nhap();
  87. s.xuat();
  88.    
  89.     if( s == t){
  90.         cout << "2 thoi gian trung nhau ";
  91.     }else{
  92.         cout << "2 thoi gian khong trung nhau"
  93.     }
  94. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 20-12-2021 lúc 08:40 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  662

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguyenvantanh Xem bài viết
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. class thoiGian{
  6. private :
  7. int ngay;
  8. int thang;
  9. int nam;
  10. public :
  11. thoiGian(){
  12. ngay = 1;
  13. thang = 1 ;
  14. nam = 2012;
  15.         }
  16.        
  17.         int get_ngay(){
  18.             return ngay;
  19.         }
  20.        
  21.         int get_thang(){
  22.             return thang;
  23.         }
  24.        
  25.         int get_nam(){
  26.             return nam;
  27.         }
  28.        
  29.         int ngayCuoiThang(){
  30.             if( thang == 2 ){
  31.                 if( kiemTraNhuan() == true){
  32.                     return 29;
  33.                 }
  34.                 return 28;
  35.             }else{
  36.                 if( thang == 4 || thang == 6 || thang == 9 || thang == 11){
  37.                     return 30;
  38.                 }
  39.                 return 31;
  40.             }
  41.         }
  42.        
  43.         bool kiemTraNhuan(){
  44.             if(nam%400 == 0){
  45.                 return true;
  46.             }
  47.             if(nam % 4 == 0 && nam % 100 == 0){
  48.                 return true;
  49.             }
  50.             return false;
  51.         }
  52.        
  53.         void xuat(){
  54.             cout << "Thoi gian : " << ngay <<"/" << thang <<"/" << nam << endl;
  55.         }  
  56.        
  57.         void nhap(){
  58.             do{
  59.                 cout << "Nhap nam : " ; cin >> nam;
  60.             }while( nam < 0);
  61.            
  62.             do{
  63.                 cout << "Nhap thang : " ; cin >> thang;
  64.             }while( 1 > thang || thang > 12);
  65.            
  66.            
  67.             do{
  68.                 cout << "Nhap ngay : " ; cin >> ngay;
  69.             }while( ngay < 0 || ngay > ngayCuoiThang() );
  70.         }
  71.        
  72.         bool operator==( thoiGian s){
  73.             if( s.nam == nam && s.thang == thang && s.ngay == ngay ){
  74.                 return true;
  75.             }
  76.             return false;
  77.         }
  78. };
  79.  
  80.  
  81. int main(){
  82.    
  83. thoiGian t,s;
  84. t.nhap();
  85. t.xuat();
  86. s.nhap();
  87. s.xuat();
  88.    
  89.     if( s == t){
  90.         cout << "2 thoi gian trung nhau ";
  91.     }else{
  92.         cout << "2 thoi gian khong trung nhau"
  93.     }
  94. }
  Hàm kiểm tra năm nhuận sai rồi
  if (nam % 400 == 0) return true;
  if (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) return true;

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn