Đây là code phần mềm quản lý thư viện được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# giao diện đẹp có báo cáo cho các bạn tham khảo.
Link code: https://123code.vn/do-an/bai-tap-lon...o-bao-cao.htmlClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Bài-tập-lớn-lập-trình-windows-phần-mềm-quản-lý-thư-viện-c-có-báo-cáo-1-768x.png
Lần xem:	0
Size:		398.5 KB
ID:		74363