Hiện tại e có 1 form kết nối đến database, giờ e muốn kiểm tra nếu máy tính bị tắt ngang do cúp điện thì trên data nó cập nhật là tắt. Anh/Chị nào hiểu giải thuật giúp với, cảm ơn tất cả.