Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Kiểu mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2022
  Bài viết
  6

  Mặc định Kiểu mảng

  Chuyện là em học kế toán, nhưng nghành học em lại có một môn lập trình bắc buộc :((
  Em có 10 câu hỏi cuối kì nhưng có 3 câu em không tài nào viết được, mong mọi người cho em ý kiến hoặc cách viết.
  Vì đây là chương trình bắt buộc trái nghành nên em thật sự không tài nào hiểu nỗi :(( mong moị người cho ý kiến ạ.

  Câu 5: Sử dụng hàm để xây dựng chương trình kiểm tra một số nguyên dương n có
  6 chữ số nhập từ bàn phím có phải là một số tài khoản hay không (Chữ số cuối cùng
  là kết quả phép chia lấy dư cho 6 của tổng bình phương các chữ số còn lại)
  Ví dụ:
  - Số 123456 không phải là số tài khoản vì (12+22+32+42+52
  ) = 55%6 = 1 ≠ 6
  - Số 123451 là số tài khoản vì (12+22+32+42+52
  ) = 55%6 = 1
  Câu 7: Viết chương trình nhập vào một mảng có 10 chữ số và cho biết mảng
  này có phải là một mã số ISBN hợp lệ hay không.
  Mã số xuất bản ISBN có đúng 10 chữ số. Việc xác định tính hợp lệ của mã số ISBN
  được thực hiện như sau:
  - Nhân mỗi chữ số từ chữ số đầu tiên tới chữ số thứ chín với trọng số giảm dần từ
  10 xuống 2 tương ứng.
  - Tổng của các phép nhân nói trên cộng với chữ số thứ mười phải chia hết cho 11;
  nếu phép chia này có dư, số ban đầu không phải là mã số ISBN hợp lệ.
  Viết chương trình nhập vào một mảng có 10 chữ số và cho biết mảng này có phải là
  một mã số ISBN hợp lệ hay không.
  Ví dụ 1:
  > BAI TAP SO 7
  > Nhap:
  > n: 0003194876
  > Xuat:
  > 0003194876 hop le
  > KET THUC
  Ví dụ 2:
  > BAI TAP SO 7
  > Nhap:
  > n: 0003194875
  > Xuat:
  > 0003194875 khong hop le
  > KET THUC
  Câu 3: Viết chương trình kiểm tra xem 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím có nguyên
  tố cùng nhau hay không.
  Hai số nguyên được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu không cùng chia hết cho 1 số
  nguyên nào khác 1.
  Ví dụ 1:
  > BAI TAP SO 3
  > Nhap:
  > a: 10
  > b: 4
  > Xuat:
  > 10, 4 khong nguyen to cung nhau
  > KET THUC
  Ví dụ 2:
  > BAI TAP SO 3
  > Nhap:
  > a: 10
  > b: 11
  > Xuat:
  > 10, 11 nguyen to cung nhau
  > KET THUC

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  631

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguyenkene249 Xem bài viết
  Chuyện là em học kế toán, nhưng nghành học em lại có một môn lập trình bắc buộc :((
  Em có 10 câu hỏi cuối kì nhưng có 3 câu em không tài nào viết được, mong mọi người cho em ý kiến hoặc cách viết.
  Vì đây là chương trình bắt buộc trái nghành nên em thật sự không tài nào hiểu nỗi :(( mong moị người cho ý kiến ạ.

  Câu 5: Sử dụng hàm để xây dựng chương trình kiểm tra một số nguyên dương n có
  6 chữ số nhập từ bàn phím có phải là một số tài khoản hay không (Chữ số cuối cùng
  là kết quả phép chia lấy dư cho 6 của tổng bình phương các chữ số còn lại)
  Ví dụ:
  - Số 123456 không phải là số tài khoản vì (12+22+32+42+52
  ) = 55%6 = 1 ≠ 6
  - Số 123451 là số tài khoản vì (12+22+32+42+52
  ) = 55%6 = 1
  Câu 7: Viết chương trình nhập vào một mảng có 10 chữ số và cho biết mảng
  này có phải là một mã số ISBN hợp lệ hay không.
  Mã số xuất bản ISBN có đúng 10 chữ số. Việc xác định tính hợp lệ của mã số ISBN
  được thực hiện như sau:
  - Nhân mỗi chữ số từ chữ số đầu tiên tới chữ số thứ chín với trọng số giảm dần từ
  10 xuống 2 tương ứng.
  - Tổng của các phép nhân nói trên cộng với chữ số thứ mười phải chia hết cho 11;
  nếu phép chia này có dư, số ban đầu không phải là mã số ISBN hợp lệ.
  Viết chương trình nhập vào một mảng có 10 chữ số và cho biết mảng này có phải là
  một mã số ISBN hợp lệ hay không.
  Ví dụ 1:
  > BAI TAP SO 7
  > Nhap:
  > n: 0003194876
  > Xuat:
  > 0003194876 hop le
  > KET THUC
  Ví dụ 2:
  > BAI TAP SO 7
  > Nhap:
  > n: 0003194875
  > Xuat:
  > 0003194875 khong hop le
  > KET THUC
  Câu 3: Viết chương trình kiểm tra xem 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím có nguyên
  tố cùng nhau hay không.
  Hai số nguyên được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu không cùng chia hết cho 1 số
  nguyên nào khác 1.
  Ví dụ 1:
  > BAI TAP SO 3
  > Nhap:
  > a: 10
  > b: 4
  > Xuat:
  > 10, 4 khong nguyen to cung nhau
  > KET THUC
  Ví dụ 2:
  > BAI TAP SO 3
  > Nhap:
  > a: 10
  > b: 11
  > Xuat:
  > 10, 11 nguyen to cung nhau
  > KET THUC
  Giúp bạn câu 5
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string>
  3.  
  4.  
  5.     char taiKhoan[6];
  6.     void nhap()
  7.     {
  8.         scanf("%s", taiKhoan);
  9.     }
  10.     bool kiemTra()
  11.     {
  12.         short tongBinhPhuong = 0;
  13.         short chuSo;
  14.         for (short i = 0; i < 5; i++) {
  15.             chuSo = taiKhoan[i] - '0';
  16.             tongBinhPhuong += chuSo * chuSo;
  17.         }
  18.         chuSo = taiKhoan[5] - '0';
  19.         return tongBinhPhuong % 6 == chuSo;
  20.     }
  21.     void chay()
  22.     {
  23.         char ch;
  24.         do {
  25.             printf("Nhap so tai khoan: ");
  26.             nhap();
  27.             bool bl = kiemTra();
  28.             if (bl) {
  29.                 printf("Dung la so tai khoan\n");
  30.             }
  31.             else {
  32.                 printf("Khong phai la so tai khoan\n");
  33.             }
  34.             printf("Co tiep tuc khong? (c/k)");
  35.             scanf("%*c%c",&ch);
  36.         } while (ch == 'c');
  37.     }
  38.  
  39. int main(int argc, char *argv[])
  40. {
  41.     chay();
  42. }
  43. /*
  44. Nhap so tai khoan: 123456
  45. Khong phai la so tai khoan
  46. Co tiep tuc khong? (c/k)c
  47. Nhap so tai khoan: 123451
  48. Dung la so tai khoan
  49. Co tiep tuc khong? (c/k)c
  50. Nhap so tai khoan: 234567
  51. Khong phai la so tai khoan
  52. Co tiep tuc khong? (c/k)k
  53.  
  54. [Program finished]*/

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-01-2022 lúc 10:26 AM - - -

  Câu 7
  C Code:
  1. char maISBN[10];
  2. bool isbnHopLe()
  3. {
  4.     short trongSo = 10;
  5.     short tong = 0;
  6.     short chuSo;
  7.     for (short i = 0; i < 10; i++) {
  8.         chuSo = maISBN[i] - '0';
  9.         tong += trongSo * chuSo;
  10.         trongSo--;
  11.     }
  12.     return tong % 11 == 0;
  13. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2022
  Bài viết
  6

  cảm ơn bạn rất nhiều :((

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-01-2022 lúc 10:59 AM - - -

  Câu 7 sao mình chạy không được nhỉ, mình chạy trên dev C nó cứ báo lỗi ngay chỗ bool

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  631

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguyenkene249 Xem bài viết
  cảm ơn bạn rất nhiều :((

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-01-2022 lúc 10:59 AM - - -

  Câu 7 sao mình chạy không được nhỉ, mình chạy trên dev C nó cứ báo lỗi ngay chỗ bool
  Câu 7 chỉ copy paste thôi thì không chạy được đâu. Bạn phải viết code đầy đủ như câu 5 mới chạy được.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2022
  Bài viết
  6

  Em thử viết thêm cho đầy đủ nhưng nó cứ báo lỗi in function main.
  Anh có thể giúp em nốt không ạ

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-01-2022 lúc 02:12 PM - - -

  em viết được rồi cảm ơn bác ạ

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2022
  Bài viết
  3

  Mặc định Kiểu mảng

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  Giúp bạn câu 5
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string>
  3.  
  4.  
  5.     char taiKhoan[6];
  6.     void nhap()
  7.     {
  8.         scanf("%s", taiKhoan);
  9.     }
  10.     bool kiemTra()
  11.     {
  12.         short tongBinhPhuong = 0;
  13.         short chuSo;
  14.         for (short i = 0; i < 5; i++) {
  15.             chuSo = taiKhoan[i] - '0';
  16.             tongBinhPhuong += chuSo * chuSo;
  17.         }
  18.         chuSo = taiKhoan[5] - '0';
  19.         return tongBinhPhuong % 6 == chuSo;
  20.     }
  21.     void chay()
  22.     {
  23.         char ch;
  24.         do {
  25.             printf("Nhap so tai khoan: ");
  26.             nhap();
  27.             bool bl = kiemTra();
  28.             if (bl) {
  29.                 printf("Dung la so tai khoan\n");
  30.             }
  31.             else {
  32.                 printf("Khong phai la so tai khoan\n");
  33.             }
  34.             printf("Co tiep tuc khong? (c/k)");
  35.             scanf("%*c%c",&ch);
  36.         } while (ch == 'c');
  37.     }
  38.  
  39. int main(int argc, char *argv[])
  40. {
  41.     chay();
  42. }
  43. /*
  44. Nhap so tai khoan: 123456
  45. Khong phai la so tai khoan
  46. Co tiep tuc khong? (c/k)c
  47. Nhap so tai khoan: 123451
  48. Dung la so tai khoan
  49. Co tiep tuc khong? (c/k)c
  50. Nhap so tai khoan: 234567
  51. Khong phai la so tai khoan
  52. Co tiep tuc khong? (c/k)k
  53.  
  54. [Program finished]*/

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-01-2022 lúc 10:26 AM - - -

  Câu 7
  C Code:
  1. char maISBN[10];
  2. bool isbnHopLe()
  3. {
  4.     short trongSo = 10;
  5.     short tong = 0;
  6.     short chuSo;
  7.     for (short i = 0; i < 10; i++) {
  8.         chuSo = maISBN[i] - '0';
  9.         tong += trongSo * chuSo;
  10.         trongSo--;
  11.     }
  12.     return tong % 11 == 0;
  13. }
  anh ơi anh có bài code đầy đủ của câu 7 co thể chỉ giúp e với không ạ :(( e cũng đang bí

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn