Tạo interface và class.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		classes-diagram.jpg
Lần xem:	13
Size:		151.3 KB
ID:		74387