Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: Chuỗi Đối xứng và dãy số nguyên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  6

  Wink Chuỗi Đối xứng và dãy số nguyên

  Nếu cho em doạn code thì em cảm ơn nhiều
  Bai 1:Chuỗi đối xứng

  Một chuỗi được gọi là đối xứng nếu nó không ít hơn một ký tự và nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được kết quả giống nhau.

  Ví dụ:”A”;”TET”;”CAOOAC” là các chuỗi đối xứng.

  Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự S,có chiều dài n(1≤n ≤1000).hay cho biết chiều dài chuỗi con đối xứng dài nhất.Chuỗi con của S là chuỗi gồm một số ký tự liên tiếp nhau trong S có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng n.

  Dữ liệu vào được cho trong tập tin văn bản CHUOI.INP gồm 2 dòng .

  -dòng đầu ghi số n

  -dòng sau ghi n ký tự liên tiếp gồm các chữ cái in hoa(A dến Z)

  Dữ liệu ra cần được ghi vào tập tin văn bản CHUOI.UOT gồm một số duy nhất là độ dài của chuỗi con đối xứng dài nhất.

  Bài 2ãy số nguyên

  Cho dãy số nguyên …, fi, fi+1, … thoả tính chất mỗi số trong dãy bằng tổng của hai số sát trước số đó: fn=fn-1+fn-2.Biết fi và fj, i≠j.Tính fn.

  Dữ liệu vào dược ghi trong tạp tin văn bản DAYSO.INP

  -dòng đầu ghi số tự nhiên k cho biết số lượng các test.

  -tiếp theo là k dòng, mỗi dòng ứng với một test chúa 5 số nguyên cách nhau ít nhất một khoảng trắng, bao gồm i fi j fj n trong đó -1000 ≤ i, j ≤ 1000;một số trong dãy đêu nằm trong khoảng -2 tỷ dến 2 tỷ.

  Dữ liệu ra cần được ghi vào tập tin văn bản DAYSO.OUT gồm k dòng, mỗi dòng là một giá trị fn của test tương ứng.

  Ý nghĩa của test:

  Test 1:Biết f3=5, f -1=4, cần tính f5. Kết quả :f5=12

  Test 2:Biết f6=8, f2=1, cần tính f9. Kết quả: f9=34

  Bạn dieulinh_hg lưu ý:
  - Không spam bài viết của mình lên diễn đàn nhé.
  - Vui lòng đọc nội quy trước khi gửi bài.
  - Nếu tiếp tục vi phạm, toàn bộ bài viết của bạn sẽ bị xóa bỏ mà không cần thông báo trước.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Hướng dẫn bài 1:

  Xuất phát từ kí tự thứ i
  Khởi tạo đầu = i, cuối = i;
  -Nếu a[i] = a[i-1] -> đầu --;
  while (a[dau] = a[cuoi]) -> đầu --;cuối++,
  -> cập nhật độ dài và xâu đối xứng

  -Nếu a[i] = a[i+1]-> cuối ++;
  while (a[dau] = a[cuoi]) -> đầu --;cuối++,
  -> cập nhật độ dài và xâu đối xứng

  -Đầu --, cuối ++,
  while (a[dau] = a[cuoi]) -> đầu --;cuối++,
  -> cập nhật độ dài và xâu đối xứng

  Bài 2 đang nghĩ

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Bài 2 liên quan tới toán học khá nhiều. Bạn phải tìm ra công thức liên quan giữa fn với fi và fj.

  Giả sử j<i

  Ta thấy:f(j+1) = f(j)+k
  -> f(j+2) = f(j) + f(j+1) = 2f(j) + k
  -> f(j+3) = 3f(j) + 2k
  -> f(j+4) = 4f(j) + 3k
  -> f(j+5) = 5f(j) + 5k
  ..
  ->f(j+t) = tf(j) + a[t].k ( Trong đó a[t] là số fibonacy thứ t)

  Theo tính toán thì số fibonacy thứ 45 là 1.1 tỉ, số 46 là 1.8 tỉ và số 47 là 2.9 tỉ
  Như vậy nếu (k != 0) thì i và j không thể cách nhau tới quá 45 đơn vị, nếu không sẽ xảy ra trường hợp các số trong dãy vượt quá khoảng -2 tỉ tới 2 tỉ

  Trong các trường hợp i và j cách nhau không quá nhiều, bạn nên làm 1 mảng lưu các số fibonacy từ 1 tới 45. Dựa vào công thức của mình, bạn sẽ tính ra k theo công thức f(i) = (i-j)f(j) +a[i-j]k

  Sau khi có k, bạn tính f(n) cũng theo công thức trên.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  6

  hix, em dốt toán lắm em mới học lập trình có 3 tháng thôi làm sao em có thể giải được bài toán olympic dó được,giúp em nha,em cảm ơn,em sẽ cố gắng

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dieulinh_hg Xem bài viết
  hix, em dốt toán lắm em mới học lập trình có 3 tháng thôi làm sao em có thể giải được bài toán olympic dó được,giúp em nha,em cảm ơn,em sẽ cố gắng
  Bạn mới học, sao lại thích làm bài olimpic chứ? Làm những bài cơ bản trứoc. Nếu nó fù hợp với trình độ của bạn, thày mới giao cho chứ. Bạn làm đựoc, gặp khó khăn rồi post lên hỏi. Còn lại thì ko ai giúp code cho bạn đâu

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  6

  Mặc định Chuỗi Đối xứng và dãy số nguyên

  em làm đề tài đó mà!thầy giáo trên trường bắt làm để làm quen vói v iệc làm dề tài đó anh!nhưng ma em sẽ cố gắng, có gì thì anh giúp dỡ em nghen,em nghĩ là em làm không ra

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  6

  anh ơi phần đầu thế này có dược không anh
  còn phần cập nhật độ dài và xâu đx làm sao em kô hiểu anh à
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<string.h>
  #include<stdio.h>
  void main()
  {
  	slrscr();
  	int i;
  	char dau=i,cuoi=i;
  	char s[1000];
  	cout<<"nhap chuoi";
  	gets(s);
  	int l=strlen(s);
  	for(int i=0;i<l/2;i++)
  	if(s[i]=s[i-1])
  	dau--;
  	while(s[dau]=s[cuoi])
  	{
  		dau--;
  		cuoi==;
  	}
  Lưu ý bỏ code vào thẻ code tham khảo cách bỏ code vào thẻ code tại đây
  Posted by iamvtn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 04-02-2008 lúc 09:55 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  còn phần cập nhật độ dài và xâu đx làm sao em kô hiểu anh à
  Có anh đây em à . ^^ . Phần cập nhật độ dài thì bạn dùng 2 biến , một biến là dai và 1 biến là daimax . Mỗi lần tìm được chuỗi đối xứng mới thì cập nhật độ dài cho dai và so sánh nó với daimax , nếu dai>daimax thì daimax=dai . Phần cập nhật xâu chính là cập nhật chỉ số đầu và cuối của chuỗi đối xứng dài nhất trong chuỗi đó bạn .

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Bài 1 nó nằm ở đây nè, giải thuật cũng đơn giản, vòng lặp thôi không có gì hết, nếu dãy không liên tục thì mới mệt T_T( QHD 99% ). Hồi đầu đọc cái đề hấp ta hấp tấp nên....hichic.
  ps : Nếu muốn học thực sự, thì nên suy nghĩ trước khi đọc lời giải.
  PHP Code:
  #include <iostream> 
  #include <fstream> //input file 
  #include <vector>  //vector string 
  #include <string>  //string 
  #include <cctype>  //isalpha, toupper 

  using namespace std

  //function prototype 
  bool IsPalindromeString(string ss); 

  int main() 

      
  vector<std::stringlines
      
  /*each line from the file gets read into this,  
       before being added to `lines'*/ 
      
  string line
       
      
  std::ifstream client_file("a.txt"); 
      if(!
  client_file || !client_file.is_open()) 
      { 
          
  cerr << "Couldn't open file!"
          return 
  1
      } 

      while(
  getline(client_file,line)) 
      { 
          
  lines.push_back(line); 
      } 
     
      
  int max_length 0
     
      for(
  int pos 0pos <= line.length(); pos++) 
      { 
          for(
  int _q line.length(); _q pos_q--) 
          { 
              if(
  IsPalindromeString(line.substr(pos_q))) 
              { 
                  if(
  _q pos max_length
                      
  max_length _q pos
               
              } 
          } 
      } 

      
  std::cout << "The maximum Palindrome String is : " 
                
  << max_length << std::endl
           
      return 
  0


     
  bool IsPalindromeString(string ss

      
  string sub_string ss
      
  int position 0
      for(
  int x 0ss.length(); x++) 
      { 
          if (
  isalpha(ss[x])) 
              
  sub_string[position++] = toupper(ss[x]); 
      } 
          
      
  ss sub_string.substr(0position); 
      for(
  int x 0position/2x++) 
      { 
          if (
  ss[x] != sub_string[position-1-x] ) 
              return 
  false
          return 
  true
      } 


 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  6

  em cảm ơn anh nhưng doạn code em kô hiểu gì cả nó vượt quá khả năng của em
  về lập trình c++ thì em mới học tới con trỏ à!hihi
  nhưng cũng cảm ơn anh rất nhiều
  em sẽ làm dược bài 2

Các đề tài tương tự

 1. Mã nguồn C++ Chuyển đổi chuỗi số thành số nguyên
  Gửi bởi doicanhden trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-03-2013, 02:06 PM
 2. Lập trình C Lỗi khi vừa nhập vừa kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi số nguyên hay không?
  Gửi bởi omaiot trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-02-2013, 10:44 PM
 3. Kỹ thuật C Gán chuỗi cho một số nguyên
  Gửi bởi vokhuyet984 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-02-2012, 09:31 PM
 4. Đếm số nguyên âm và phụ âm trong chuỗi
  Gửi bởi sieuquaypc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 11:05 AM
 5. Lập trình C | Đếm nguyên âm trong chuỗi?
  Gửi bởi co7seo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 10-04-2009, 08:36 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn