Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lập trình C: cấu trúc phân nhánh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2022
  Bài viết
  3

  Mặc định Lập trình C: cấu trúc phân nhánh

  Viết chương trình nhập từ bàn phím 3 giá trị là d, m, y biểu thị là ngày, tháng,năm nào đó; kiểm tra xem các giá trị này có biểu diễn hợp lệ 1 giá trị ngày hay không? Nếu hợp lệ, kết quả là YES, nếu không kết quả là NO.

  Năm hợp lệ: 1, 2, ....
  Tháng hợp lệ: 1, 2, ..., 12
  Ngày hợp lệ: tuỳ theo tháng, năm. Tháng 2 của năm thường có 28 ngày, năm nhuận có 29 ngày.


  Đoạn code này dùng cho bài này được k ạ? Em đưa vào bài nó cứ sai ấy ạ.Mn cho ý kiến về bài này giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ.

  #include <stdio.h>

  int main() {

  int ngay, thang, nam;  scanf("%d%d%d",&ngay,&thang,&nam);

  switch(thang) {

  case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:

  if( ngay>0 && ngay<=31){

  printf("YES\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  else

  { printf("NO\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  case 4: case 6: case 9: case 11:

  if( ngay<=30 && ngay>0){

  printf("YES\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  else{ printf("NO\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  case 2:

  if( ngay <=28 && ngay > 0){

  printf("YES\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  else

  { printf("NO\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }


  }
  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  631

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi ahhhh Xem bài viết
  Viết chương trình nhập từ bàn phím 3 giá trị là d, m, y biểu thị là ngày, tháng,năm nào đó; kiểm tra xem các giá trị này có biểu diễn hợp lệ 1 giá trị ngày hay không? Nếu hợp lệ, kết quả là YES, nếu không kết quả là NO.

  Năm hợp lệ: 1, 2, ....
  Tháng hợp lệ: 1, 2, ..., 12
  Ngày hợp lệ: tuỳ theo tháng, năm. Tháng 2 của năm thường có 28 ngày, năm nhuận có 29 ngày.


  Đoạn code này dùng cho bài này được k ạ? Em đưa vào bài nó cứ sai ấy ạ.Mn cho ý kiến về bài này giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ.

  #include <stdio.h>

  int main() {

  int ngay, thang, nam;  scanf("%d%d%d",&ngay,&thang,&nam);

  switch(thang) {

  case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:

  if( ngay>0 && ngay<=31){

  printf("YES\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  else

  { printf("NO\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  case 4: case 6: case 9: case 11:

  if( ngay<=30 && ngay>0){

  printf("YES\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  else{ printf("NO\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  case 2:

  if( ngay <=28 && ngay > 0){

  printf("YES\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }

  else

  { printf("NO\n",ngay,thang,nam);

  break;

  }


  }
  return 0;
  }
  Thêm code sau vào sau dòng lệnh scanf
  C Code:
  1.     if (nam<= 0) {
  2.         printf("NO\n");
  3.         return 0;
  4.     }
  Sửa code sau trong case 2:
  C Code:
  1.         case 2:
  2.             int soNgay = 28;
  3.             if (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) {
  4.                 soNgay = 29;
  5.             }
  6.             if (nam % 400 == 0) {
  7.                 soNgay = 29;
  8.             }
  9.             if (ngay < 1 || ngay > soNgay) {
  10.                 printf("NO\n");
  11.             }
  12.             else {
  13.                 printf("YES\n");
  14.             }
  15.                         break;

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  334

  Viết một hàm tính số ngày trong tháng. Hàm trả về 0 nếu tháng hoặc năm không hợp lệ.
  So sánh ngày với kết quả hàm này, nếu ngày nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn kết quả hàm thì là không hợp lệ

  int SoNgayTrongThang(int thang, int nam) {
  if (nam < 0) return 0; // năm không hợp lê
  switch (thang) {
  case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: return 31;
  case 4: case 6: case 9: case 11: return 30;
  case 2:
  return (((nam % 4 != 0) || (nam % 100 == 0 && nam % 400 != 0))? 28 : 29);
  }
  return 0; // tháng không hợp lệ
  }

  // trong hàm main

  printf("%s\n", (ngay <= 0 || ngay > SoNgayTrongThang(thang, nam))? "NO" : "YES");
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi NguNhuheo : 25-01-2022 lúc 07:15 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn