Cách tạo file ghost cho windows 10 sau khi cài đặt bản gốc từ setup, chạy norton ghost bản 11.5 nó báo lỗi không cho tạo file ghost, từ phiên bản win7 trở xuống tạo bình thường, làm sao tạo được file ghost cho win 10 ?