Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Bài tập vẽ hình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2022
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài tập vẽ hình C

  Nhập vào kích thước hình vuông (không quá 9). Vẽ hình vuông số theo nguyên tắc tương ứng theo mẫu trong ví dụ dưới đây.
  Input
  4

  Output
  4444444
  4333334
  4322234
  4321234
  4322234
  4333334
  4444444

  Mọi người ai biết chỉ e với !! E cảm ơn ạ !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  656

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi adnbcvt Xem bài viết
  Nhập vào kích thước hình vuông (không quá 9). Vẽ hình vuông số theo nguyên tắc tương ứng theo mẫu trong ví dụ dưới đây.
  Input
  4

  Output
  4444444
  4333334
  4322234
  4321234
  4322234
  4333334
  4444444

  Mọi người ai biết chỉ e với !! E cảm ơn ạ !
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. void print(char *str, int offset, int m, char digit)
  3. {
  4.     for (int i = offset; i < m - offset; i++) {
  5.         str[i] = digit;
  6.     }
  7. }
  8. void draw(char *str, int n)
  9. {
  10.     str[2 * n - 1] = 0;
  11.     int offset = 0;
  12.     while (offset < n) {
  13.         print(str, offset, 2 * n - 1, '0' + n - offset);
  14.         offset++;
  15.         printf("%s\n", str);
  16.     }
  17.     offset = n - 1;
  18.     while (offset > 0) {
  19.         print(str, offset, 2 * n - 1, '1' + n - offset);
  20.         offset--;
  21.         printf("%s\n", str);
  22.     }
  23. }
  24. int main(int argc, char *argv[])
  25. {
  26.     char str[18];
  27.     draw(str,7);
  28. }
  29. /*kết quả
  30. 7777777777777
  31. 7666666666667
  32. 7655555555567
  33. 7654444444567
  34. 7654333334567
  35. 7654322234567
  36. 7654321234567
  37. 7654322234567
  38. 7654333334567
  39. 7654444444567
  40. 7655555555567
  41. 7666666666667
  42. 7777777777777
  43.  
  44. [Program finished]
  45.  */

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2022
  Bài viết
  0

  Thanks a nhiều ạ !!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Moscow-Russia
  Bài viết
  154

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     int N;
  6.     scanf_s("%d", &N);
  7.     for (int i = 0; i < 2 * N - 1; i++)
  8.     {
  9.         for (int j = 0; j < 2 * N - 1; j++)
  10.             printf("%d", (abs(i - j) + abs(i + j - 2 * N + 2)) / 2 + 1);
  11.         printf("\n");
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  A good beginning and a good ending !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2022
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Moscow Xem bài viết
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     int N;
  6.     scanf_s("%d", &N);
  7.     for (int i = 0; i < 2 * N - 1; i++)
  8.     {
  9.         for (int j = 0; j < 2 * N - 1; j++)
  10.             printf("%d", (abs(i - j) + abs(i + j - 2 * N + 2)) / 2 + 1);
  11.         printf("\n");
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  Sao để tìm được biểu thức để in ra kia hay vậy a ??

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2018
  Bài viết
  1

  Mặc định Bài tập vẽ hình C

  Chuyển
  4444444
  4333334
  4322234
  4321234
  4322234
  4333334
  4444444
  thành
  3333333
  3222223
  3211123
  3210123
  3211123
  3222223
  3333333
  cho dễ tính. Nếu coi số 0 là gốc tọa độ (0, 0) thì các điểm 1 xung quanh có tọa độ là
  (-1,1) (0,1), (1,1)
  (-1,0) (0,0), (1,0)
  (-1,-1) (0,-1), (1,-1)
  chuyển các điểm này về số 1 chỉ cần lấy max(|x|, |y|).

  Vậy cho i, j chạy từ 1-n tới n-1, in ra 1 + max(|x|, |y|) là được:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3. #include <cmath>
  4.  
  5. int main() {
  6.     using namespace std;
  7.     for (int n = 1; n < 10; ++n) {
  8.         for (int i = 1 - n; i < n; ++i) {
  9.             for (int j = 1 - n; j < n; ++j)
  10.                 cout << 1 + max(abs(i), abs(j));
  11.             cout << "\n";
  12.         }
  13.         cout << "\n";
  14.     }
  15. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  337

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. void print(char *str, int offset, int m, char digit)
  3. {
  4.     for (int i = offset; i < m - offset; i++) {
  5.         str[i] = digit;
  6.     }
  7. }
  8. void draw(char *str, int n)
  9. {
  10.     str[2 * n - 1] = 0;
  11.     int offset = 0;
  12.     while (offset < n) {
  13.         print(str, offset, 2 * n - 1, '0' + n - offset);
  14.         offset++;
  15.         printf("%s\n", str);
  16.     }
  17.     offset = n - 1;
  18.     while (offset > 0) {
  19.         print(str, offset, 2 * n - 1, '1' + n - offset);
  20.         offset--;
  21.         printf("%s\n", str);
  22.     }
  23. }
  24. int main(int argc, char *argv[])
  25. {
  26.     char str[18];
  27.     draw(str,7);
  28. }
  Nếu đã nạp các ký tự vào một chuỗi trước khi in thì dùng đệ quy trông cho nó "nguy hiểm".

  Code:
  // Example program
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  
  #define MAXSTR 20
  
  void PrintLine(char *str, int mid, int n)
  {
    for (int i = 0; i < n; i++) str[mid+i] = str[mid-i] = n + '0';
  }
  
  void PrintMatrix(char *istr, int mid, int n)
  {
    char str[MAXSTR];
    strcpy(str, istr);
    for (int i = 0; i < n; i++) str[mid+i] = str[mid-i] = n + '0';
    printf("%s\n", str);
    if (n<=1) return;
    PrintMatrix(str, mid, n-1);
    printf("%s\n", str);
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char str[MAXSTR] = "1234567890123456789";
    int n = 7;
    str[n*2-1] = 0; // đánh dấu chiều dài chuỗi
    PrintMatrix(str, n-1, n); // n-1 là điểm giữa chuỗi
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn