1.Một cửa hàng bán máy in gồm 3 loại máy in là: Máy in thường, Máy in Laser, Máy in màu. Máy in thường được quản lý các thuộc tính Số hiệu máy in, Màu sắc, Tốc độ, Cường độ, Bộ nhớ, Số lượng máy in có trong kho. Máy in Laser được quản lý các thuộc tính như Máy in thường nhưng bổ sung thêm thuộc tính Số điểm in trên một đơn vị in của máy in (dpi). Máy in màu được quản lý như Máy in Laser nhưng bổ sung thêm thuộc tính Số màu có thể in được của máy. Xây dựng chương trình quản lý danh sách các loại máy in, công việc nhập kho, xuất kho. Chương trình cho phép thực hiện các chức năng xuất hóa đơn xuất, nhập máy in; thống kê, tìm kiếm theo các tiêu chí; thống kê tổng số máy in được nhập và xuất trong một khoảng thời gian nhất định; thông báo những loại máy in còn ít trong kho cần được nhập thêm,…