Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lọc nhân viên theo năm sinh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2022
  Bài viết
  0

  Question Lọc nhân viên theo năm sinh

  Em bị lỗi phần "Lọc nhân viên theo năm sinh" ở phần void searchStaff . Anh/ chị giúp em với
  Mã lỗi: [Error] invalid conversion from 'int' to 'const char*' [-fpermissive]


  Code:
  #include <iostream>
  #define MAX 100
  #include<string.h>
  using namespace std;
  struct DMY{
  	int date, month, year;
  };
  struct Staff{
  	int Code;
  	char Name[255];
  	DMY birth;
  };
  void input(Staff &NV1){
  	cout<<"Code: ";
  	cin>>NV1.Code; fflush(stdin);
  	cout<<"Name: ";
  	fflush(stdin); gets(NV1.Name);
  	cout<<"Year: ";	
  	cin>>NV1.birth.year;
  }
  void output(Staff NV1){
  //	cout<<NV1.Code<<"\t"<<NV1.Name<<"\t"<<NV1.birth.year<<endl;
  	cout<<"Code: "<<NV1.Code<<endl;
  	cout<<"Name: "<<NV1.Name<<endl;
  	cout<<"Year: "<<NV1.birth.year<<endl;
  }
  void inputNumberNV(int &n){
  	do{
  		cout<<"Input number staff: ";
  		cin>>n;
  	}while(n<=0);
  }
  void inputListNV(Staff NV[], int n){
  	for(int i = 1; i<=n; i++){
  		cout<<"Input staff "<<i<<endl;
  		input(NV[i]);
  	}
  }
  
  void outputListNV(Staff NV[], int n){
  	for(int i = 1; i<=n; i++){
  		cout<<"Information staff "<<i<<endl;
  		output(NV[i]);
  	}
  }
  void searchStaff(Staff NV[], int n, int syear[]){
  	for(int i = 1; i<=n; i++){
  		if(strcmp(NV[i].birth.year, syear) == 0) 
  			return i;
  	}
  	return -1;
  }
  int main(int argc, char** argv) {
  	Staff NV[MAX];
  	int n;
  	inputNumberNV(n);
  	inputListNV(NV,n);
  	cout<<"\n";
  	outputListNV(NV,n);
  	
  	char seachYear;
  	cout<<"Input year you want find: ";	cin>>seachYear;
  	
  	int search = searchStaff(SV,n,seachYear);
  	if(search == -1)	cout<<"No find";
  	else			cout<<"Find year "<<seachYear<<"at location "<<search;
  	return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  656

  Thông báo lỗi rõ rồi mà
  Hàm strcmp đòi hỏi 2 tham số const char* bạn lại truyền int lỗi là đúng rồi, tham số thứ 2 không hiểu bạn muốn gì

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn