Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Cách liên kết dữ liệu giữa 2 ComboBox

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2022
  Bài viết
  1

  Red face Cách liên kết dữ liệu giữa 2 ComboBox

  Chào mọi người ạ, em có phần này khó nhằn quá mong được hướng dẫn ạ

  Trong một form là Quản lý thông tin SV, có 2 combobox là Khoa và Chuyên Ngành
  Có cách nào để khi chọn dữ liệu của Khoa thì chọn Chuyên Ngành sẽ chỉ hiện các dữ liệu của các ngành thuộc khoa đó không ạ?
  Ở CSDL thì bảng Chuyên_Ngành đã có khóa ngoại là mã_Khoa rồi.

  Đây là code em làm và nó chỉ hiện những dữ liệu đã chọn trong Datagridview, không chọn sang ComboBox khác được:

  private void cboMaKhoa_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  string ma;
  //hiển thị dữ liệu từ CSDL lên combobox
  Database.FillDataToCombo("SELECT MaKhoa, TenKhoa FROM Khoa", cboMaKhoa, "MaKhoa", "TenKhoa");
  cboMaKhoa.SelectedIndex = -1;
  Database.FillDataToCombo("SELECT MaCN, TenCN FROM Chuyen_Nganh", cboMaCN, "MaCN", "TenCN");
  cboMaCN.SelectedIndex = -1;

  //kết nối 2 combobox
  cboMaCN.SelectedItem = cboMaKhoa.SelectedValue.ToString();

  //hiển thị dữ liệu từ datagridview lên combobox
  ma = dgvSinhVien.CurrentRow.Cells["MaKhoa"].Value.ToString();
  cboMaKhoa.Text = Database.GetFieldValues("SELECT TenKhoa FROM Khoa WHERE MaKhoa = N'" + ma + "'");
  ma = dgvSinhVien.CurrentRow.Cells["MaCN"].Value.ToString();
  cboMaCN.Text = Database.GetFieldValues("SELECT TenCN FROM Chuyen_Nganh WHERE MaCN = N'" + ma + "'");
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  636

  SQL Code:
  1. "SELECT MaCN, TenCN FROM chuyen_nganh WHERE makhoa=" + makhoa

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn