Dạ cho em hỏi, làm sao để hiện 1 hình 2 lần, trong ngẫu nhiên 4 picturebox và chỉ lật 1 ảnh hiện, 1 ảnh ẩn?? :((