Em chào các bác cho e hỏi thiết kế phần mêm bằng WF hay WPF phổ biến hơn, trước kia e hay dùng WF có form nhập thông tin đến 30, 40 trường thông tin e thấy dễ thiết kế giờ chuyển sang WPF thấy giao diện nhỏ tí à để nhập 30, 40 trường thông tin thì làm thế nào các bác. e cảm ơ nhiều các bác nhiều