Mất di chúc chia di sản thừa kế như thế nào?
Theo quy định, khi một người lập ra nhiều bản di chúc đối với một di sản thì chỉ bản di chúc sau cùng mới có hiệu lực (Khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự). Trước thời điểm mở thừa kế tức là người để lại di sản vẫn còn sống, trường hợp này nếu di chúc bị mất thì người để lại di chúc hoàn toàn có thể lập một bản di chúc mới, nhằm thay thế cho bản di chúc đã mất trước đó.
Tính từ thời điểm mở thừa kế trở đi, nếu đi chúc bị mất và không tìm thấy, đồng thời không có bằng chứng để chứng minh ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc. Khi đó, di sản sẽ được phân chia dựa trên các quy định thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp chưa tiến hành chia thừa kế mà tìm lại được bản di chúc đã mất thì sẽ chia thừa kế theo di chúc đó. Khi đó, bản di chúc sẽ còn hiệu lực pháp lý bình thường.
Trên đây là toàn bộ những quy định nhằm giải đáp thắc mắc về cách chia di sản thừa kế khi di chúc bị mất. Độc giả tham khảo nội dung tư vấn, nếu còn vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Luật DHLaw thông qua:
Website: https://dhlaw.com.vn
Hotline: 0909 854 850 hoặc 0979 006 722
Email: contact@dhlaw.com.vn