các bạn có ai trêu tổ ong bao giờ chưa, nếu chưa thì tải game về điện thoại chơi là biết được trêu ong như nào( hoặc vào App Store hoặc CP Play gõ: Teasy Bird)

link tải cho Iphone: https://apps.apple.com/us/app/teasy-bird/id1644842727
link tải cho các điện thoại khác: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Daoluat.TeasyBird