Dịch vụ kết hôn với người Việt kiều
Hồ sơ phải nộp kèm với Bản án/ Quyết định ly hôn do Cơ quan có thẩm quyền cấp nếu các bên đã từng Kết hôn trước đây;
Các giấy tờ của Việt kiều phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch ra tiếng Việt có công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật;
Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó;
Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Đối với Việt kiều đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trên đây là những vấn đề liên quan đến dịch vụ kết hôn với Việt kiều nhằm giải đáp thắc mắc của Quý độc giả. Nếu cần tư vấn, hỗ trợ về những vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ với Công ty Luật DHLaw– nơi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý.
Website: https://dhlaw.com.vn
Hotline: 0909 854 850 hoặc 0979 006 722
Email: contact@dhlaw.com.vn