Những khó khăn thường gặp công ty tổng thầu
xây dựng khi triển khai giải pháp ERP

Dữ liệu bị phân tán không tập trung
Nguồn khách hàng lại đến từ nhiều kênh khác nhau khiến dữ liệu bị phân mảnh, trùng lắp, dẫn đến bỏ sót khách hàng.

Khó khăn trong việc nắm bắt tình trạng khách hàng, đã tương tác như thế nào, kế hoạch tiếp theo làm gì?


Khó trong việc chăm sóc chủ đầu tư
Không kiểm soát được hết nguồn khách hàng đã giao cho nhân viên. Từ đó, không có cơ sở để biết kết quả chăm sóc mà nhân viên mang về.

Khó khăn trong việc theo dõi tình hình dự án của chủ đầu tư đến giai đoạn nào? chủ đầu từ cần tổng thầu hỗ trợ gì ?


Khó khăn trong việc đấu thầu
Thiếu công cụ để theo dõi quá trình chăm sóc chủ đầu tư, biết thông tin gói thầu, quản lý được hết yêu cầu chủ đầu tư. Đến giai đoạn đấu thầu không có công cụ để quản lý quá trình chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, tiến độ chuẩn bị và theo dõi quá trình đấu thầu.


Khó khăn trong việc triển khai dự án
Thiếu các công cụ quản lý dự án, quản lý các đối tác thầu phụ, nhà cung cấp vật tư,... Hoặc các công cụ hỗ trợ tổng hợp báo cáo như khách hàng, doanh thu, chi phí, công nợ,...


Khó khăn trong quản lý điều hành
Thiếu công cụ hỗ trợ vận hành như tiến độ dự án, điều hành dự án, quản lý nhân sự triển khai dự án, các nhà thầu phụ.

Thiếu phần mềm hỗ trợ để liên kết đến các bên tham gia dự án, mất nhiều thời gian và cũng như không có số liệu tức thì.


Khó khăn tính P/L dự án
Một công trình có nhiều hạn mục, làm việc với nhiều thầu phụ, cơ quan liên quan...vì vậy chi phí phải thực sự chi tiết và chính xác. Mặt khác việc thống kê này cũng sẽ mất nhiều thời gian khi thực hiện tính toán bằng excel.

Quy trình tổng thể giải pháp ERP
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		chuyen-doi-so-nganh-xay-dung-5.jpg
Lần xem:	0
Size:		105.0 KB
ID:		75421
chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Chi tiết quy trình giải pháp ERP
1. Marketing
Tìm kiếm khách hàng: nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng qua các kênh: Website, Google, quảng cáo, cuộc gọi, ...

Tiếp cận tư vấn khách hàng ở giai đoạn đầu tiếp cận


2. Đầu thầu
Từ thông tin mở thầu và thông tin có được từ chủ đầu tư, tổng thầu làm hô sơ đấu thầu. phần này có thể phối hợp nhiều bộ phận trong công ty để làm hồ sơ thầu, đồng thời quản lý kết quả thầu.

3. Hợp đồng
Sau khi đấu thầu, nếu trúng thầu sẽ tiến hành làm hợp đồng, dựa trên hồ sơ thầu sẽ thảo luận điều khoản chi tiết trong hợp đồng
4. Quản lý thi công
Quản lý thi công là quả trình quản lý thi công dự án, quản lý nhiều bộ phận tham gia triển khai dự án, các khía cạnh quản lý: Thầu phụ, vật tư, thiết bị máy móc thi công, tiến độ thi công, tài chính dòng tiền, chất lượng dự án...


5.Quản lý công nợ
Dựa trên hợp đồng ký khách hàng, tiến độ thi công và điều khoản thanh toán trên hợp đồng, kế toán xuất hóa đơn và kiểm soát công nợ phải thu . Đồng thời dựa vào tiến độ thi công, nghiệm thu thầu phụ và điều khoản thanh toán kế toán phải trả quản lý công nợ và trả tiền cho nhà thầu phụ


6.Chăm sóc khách hàng
Bộ phận chăm sóc khách hàng thực hiện chăm sóc khách hàng đang sử dụng dịch vụ các thông tư mới, chính sách thuế mới....

7.Công cụ báo cáo
Hệ thống hổ trợ báo cáo về tình hình thực hiện thực hiện công việc, doanh thu, chi phí, hiệu quả hoạt động từng nhân viên tính toán P/L cho từng hạn mục, dự án ... một cách trực quan , nhanh chóng, tức thì để nhà quản lý có quyết định nhanh chóng.