Phần mềm quản lý Email/Công việc trên ACEO được thiết kế cho các công cụ riêng lẻ khác như: Gmail, Zalo, Outlook,..Nó cho phép người dùng tạo, quản lý, trao đổi các email/công việc trong nội bộ và bên ngoài hệ thống. Dưới đây là các điểm nổi bật nhất của phần mềm quản lý email công việc trên hệ thống ACEO:

1. Tài khoản đăng nhập vào ACEO được thiết lập dưới dạng Email theo tền miền riêng của doanh nghiệp và có nhiều lợi ích:

- Doanh nghiệp/đơn vị không phải mất chi phí đầu tư hệ thống mail riêng theo thương hiệu của doanh nghiệp/đơn vị.
- Có chức năng gửi và nhận email từ các tài khoản trong hệ thống và các tài khoản email ngoài hệ thống.
- Khi có thành viên trên hệ thống nghỉ việc, dữ liệu thông tin của doanh nghiệp/đơn vị được bảo mật vì cơ chế khoá tài khoản đối với các tài khoản không còn hoạt động.

2. Email/Công việc trên ACEO có nhiều tính năng ưu việt hơn khi sử dụng trên Gmail:

- Dễ dàng thay đổi được tiêu đề Email/Công việc khi có nhu cầu.
- Luôn nắm bắt được các thành viên trong Email/Công việc đã mở thông tin được gửi tới chưa thông qua trạng thái màu sắc đối của tên từng thành viên đối với Email/Công việc.

Tại lần mở đầu tiên về Email/Công việc, thành viên nào mở thông tin sẽ có thông báo gửi tới các thành viên còn lại. Tại những lần bình luận/comment tiếp theo thì thành viên nào mở bình luận/comment thì tên thành viên đó sẽ chuyển về màu đen, còn các thành viên còn lại được gửi thông tin mà chưa mở xem thì tên thành viên đó có dạng màu cam.

- Quản lý được thời hạn xứ lý Email/Công việc dựa vào xác định thời gian bắt đầu & thời gian kết thúc của Email/Công việc.
- Đánh giá được mức độ và tầm quan trọng của từng Email/Công việc để sắp xếp Email/Công việc nào cần được ưu tiên xử lý trước thông qua việc đánh giá từng Email/Công việc theo các cấp độ: Yêu cầu xử lý gấp, Cần theo dõi, Bình thường.
- Dễ dàng đánh giá được trạng thái xử lý của từng Email/Công việc qua các trạng thái (Chưa xử lý, đang xử lý, đã xử lý, hoàn thành) để hỗ trợ người dùng xác định được Email/Công việc nào còn đang thực hiện thì tiếp theo dõi thông tin, Email/Công việc nào đã kết thúc thì không dành thời gian theo dõi.
- Tạo nhóm trao đổi/bình luận về từng Email/Công việc với các thành viên trong và ngoài hệ thống ACEO.
- Không phải chuyển tiếp thông tin cho thành viên mới được đưa vào Email/Công việc mà chỉ cần bình luận/comment trên từng nội dung công việc liên quan trong nhóm Email/Công việc. Thành viên nào trong nhóm Email/Công việc được chọn mới nhận được thông tin cho nội dung bình luận đó.
- Có thể lựa chọn đối tượng thành viên trong nhóm sẽ nhận được câu trả lời mà không cần phải tạo riêng một nhóm mới.
- Tích hợp số điện thoại theo danh bạ của các thành viên để hỗ trợ các thành viên trong nhóm có thể kết nối với bất kỳ cá nhân nào có trong danh bạ điện thoại để vào trao đổi thông tin trên nhóm Email/Công việc của ACEO.
- Có thể rời khỏi nhóm Email/Công việc vào bất ký lúc nào nếu thấy nhóm đó không còn phù hợp.
- Email/Công việc trên ACEO chỉ tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến Công việc của doanh nghiệp/đơn vị. Không giống như Email, hàng ngày người dùng phải tiếp nhận quá nhiều Email không liên quan tới công việc, email rác,..

3.Email/Công việc trên ACEO có các tính năng ưu việt hơn khi sử dụng trên Zalo:

- Không bị giới hạn thời gian lưu trữ các file tài liệu liên quan đến nội dung trong nhóm Email/Công việc. Bất kỳ lúc nào cần cũng có thể xem lại file tài liệu.

Bạn muốn thử nghiệm sản phẩm đặc biệt hữu ích đến từ phần mềm quản lý email công việc của ACEO. Vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN.